Tydzień z prawem (229)

Jestem niepełnosprawna ruchowo, ale zawsze starałam się tak żyć, aby nie oczekiwać od nikogo pomocy. Niestety, życie się tak potoczyło, że straciłam córkę, mąż się rozchorował, a syn w ogóle się nami nie interesuje.

Przyszła nam z pomocą córka mojego brata. Tak więc to bratanicy chcemy zapisać nasz dom i jednocześnie wydziedziczyć syna. Mam pytanie – czy wystarczy pominąć go w testamencie i czy córka brata będzie musiała zapłacić zachowek...

Kotwice dziedziców

Adwokat Agnieszka Malczyk

Wiele osób jest przekonanych, że pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego (na przykład dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. Jednak jest inaczej, bo wydziedziczenie nie jest równoznaczne z pominięciem kogoś w testamencie, ale oznacza pozbawienie osoby bliskiej tak zwanego zachowku. Jest to prawo do pieniężnej rekompensaty od spadkobiercy testamentowego, przysługujące określonym osobom bliskim spadkodawcy, których pominął on w testamencie i nie wyposażył w inny sposób. Zachowek jest formą ochrony wąskiego kręgu osób bliskich spadkodawcy, czyli zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), małżonka i rodziców spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, w konkretnej sytuacji.

Zachowek przysługuje, jeżeli uprawniony nie otrzymał go wcześniej w postaci darowizny od spadkodawcy, bądź w postaci powołania do spadku albo zapisu. Zachowek ma określoną wysokość. W zasadzie jest to połowa wartości udziału, który uprawnionemu przypadłby przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni, zachowek wzrasta do 2/3 wartości udziału.

W państwa przypadku będzie to ½ wartości majątku spadkodawcy. Trzeba pamiętać, że roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku przedawnia się z upływem trzech lat od ogłoszenia testamentu. Tak więc syn będzie musiał wystąpić z pozwem przeciwko córce brata w tym terminie.

Spadkodawca może dokonać wydziedziczenia tylko w testamencie. Nie wystarczy przy tym jedynie stwierdzić, że kogoś wydziedzicza. Musi wskazać przyczynę takiego wydziedziczenia, spośród tych, które przewiduje kodeks cywilny. Może to być fakt, że uprawniony do zachowku postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czyli na przykład związał się ze środowiskiem przestępczym, jest uzależniony alkoholu, bądź od narkotyków) lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, jak na przykład zerwał wszelkie kontakty, nie wykazuje zainteresowania osobą spadkodawcy i jego potrzebami w chorobie, czy zniedołężnieniu. Także wtedy, gdy dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci.

Tak więc, jeśli zdecydujecie się państwo  na wydziedziczenie syna, w oddzielnych testamentach powinniście zaznaczyć, że syn uporczywie nie dopełnia względem was obowiązków rodzinnych.

Numer: 39 (1095) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *