Tydzień z prawem (227)

Przez ostatnie pięć lat pracowałem w dużej hurtowni kosmetycznej. Do dyspozycji miałem firmowy samochód, telefon, laptop, Otrzymywane wynagrodzenie składało się ze stałej minimalnej pensji oraz z premii zależnej od wyniku sprzedaży. Z powodów reorganizacyjnych zostałem zwolniony z pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Powiedziano mi, że nie muszę przychodzić do pracy, bo mam zaległy urlop, a po jego zakończeniu będę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jakie mam prawa w tym czasie? Czy mogę podjąć inną pracę...

Praca na zwolnieniu

Adwokat Agnieszka Malczyk

Generalnie przyjmuje się, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ma charakter wyjątku od zasady, zgodnie z którą pracownik ma prawo i obowiązek pracy, natomiast pracodawca jest zobowiązany dopuścić go do jej wykonywania. W okresie wypowiedzenia pracodawca może zwolnić pracownika z tego obowiązku, ale przy zgodzie pracownika. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy traktowane jest zatem jak umowa pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Wynagrodzenie jest naliczane pracownikowi zgodnie z art. 81 KP, czyli jak za przestój.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może nastąpić w ciągu całego okresu wypowiedzenia. Z uwagi na fakt, iż zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy ma charakter umowny, cofnięcie takiego zwolnienia również wymaga zgody drugiej strony umowy.

Jeśli chodzi o narzędzia pracy, to nie ma uregulowań ani opinii w tym temacie. Gdy pracownik w okresie wypowiedzenia nie świadczy pracy, narzędzia pracy nie będą pracownikowi potrzebne i pracodawca może domagać się ich zwrotu.

W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego mającego kontakt z klientami i dostęp do szczególnie ważnych danych firmowych, zwrot narzędzi pracy w szczególności telefonu czy komputera, może być podyktowany koniecznością zabezpieczenia tych danych, również przed ujawnieniem ich konkurencji lub innym niepowołanym osobom.

Prawo nie zabrania podjęcia innej, nowej pracy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Jedynym ograniczeniem, na które należy zwrócić uwagę, jest umowa o zakazie konkurencji. Jeżeli taka umowa została zawarta między panem a pracodawcą, wówczas konieczna jest analiza treści umowy. W mojej ocenie jednak nie ulega wątpliwości, iż praca przedstawiciela handlowego dla firmy tej samej branży mieściłaby się w zakresie działalności konkurencyjnej.

Numer: 37 (1093) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *