Tydzień z prawem (226)

Planuję złożyć pozew o rozwód, bo odkryłam zdradę męża. Mąż ma hurtownię na działce swego brata i już planuje przyszłość ze swoją kochanką – zaproponował jej współprowadzenie hurtowni. Problem polega na tym, że boję się biedy. Pomagając w hurtowni zawsze miałam do dyspozycji pieniądze pochodzące z prowadzonej działalności, które przeznaczałam na dom jak i na moje potrzeby. Nie pracowałam zawodowo, więc będzie mi trudno znaleźć pacę. Uważam za niesprawiedliwe, że mąż ze swoją kochanką planuje czerpać dochody z działalności, którą rozwinęliśmy razem. Mam więc pytanie – czy mogę żądać od męża alimentów na siebie...

Na lodzie po rozwodzie

Adwokat Agnieszka Malczyk

Roszczeń alimentacyjnych w wypadku rozwodu można dochodzić w toku spaw o rozwód i o separację, lub po prawomocnym wyroku orzekającym rozwód. Legitymację do złożenia wniosku w przedmiocie roszczeń alimentacyjnych od współmałżonka w procesie o rozwód ma każdy z małżonków.

Z przepisów art. 60 § 1 i 2 KRO wynika, że prawo do żądania alimentów od współmałżonka ma małżonek uznany za niewinnego rozkładu pożycia, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, a tym bardziej życie w niedostatku.

Małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego nie jest uprawniony do uzyskania od drugiego współmałżonka świadczeń alimentacyjnych w żadnym przypadku.

Wniosek o zasądzenie alimentów może złożyć zarówno powód, jak i pozwany. Zgłoszenie wniosku o zasądzenie roszczeń alimentacyjnych następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w obecności drugiego małżonka. Także w piśmie procesowym złożonym poza rozprawą (art. 125 § 1 KPC), które należy doręczy drugiemu małżonkowi (art. 444 zd. 2 KPC). Dopiero wtedy druga strona może podjąć obronę swoich interesów.

Jeśli zdecyduję się Pani na złożenie wniosku, proszę pamiętać o jego uzasadnieniu, opisując swoją wcześniejszą i obecną sytuację materialną oraz możliwości zarobkowe – potencjał ekonomiczny i realne dochody męża z działalności gospodarczej. Ważne jest, że cezurę czasową stanowi zamknięcie rozprawy przed sądem pierwszej instancji (art. 316 § 1 KPC).

Sąd orzekający w sprawach o rozwód może zasądzić roszczenie alimentacyjne wyłącznie w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Jeśli Pani nie złoży wniosku do końca rozpoznania sprawy w I instancji, będzie musiała Pani czekać do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, aby wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów. Sąd orzekający rozwód nie może uchylić się od rozpoznania zgłoszonego przez małżonka roszczenia alimentacyjnego. Jednak w wypadku oddalenia powództwa o rozwód lub separację sąd nie może zasądzić alimentów.

Numer: 36 (1092) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *