Tydzień z prawem (225)

Jestem od 15 lat rozwiedziony, a 2 lata temu zawarłem nowy związek małżeński. Z pierwszą żoną mam pełnoletnią córkę, która studiuje zaocznie. Oprócz alimentów zawsze dodatkowo jej pomagałem. Niestety moja sytuacja finansowa zmieniła się – straciłem pracę, a nowo otwarta przeze mnie firma nie jest jeszcze dochodowa. Mam też duże wydatki, bo urodziły mi się bliźniaki. Obecnie nie stać mnie na alimenty dla córki, która od jakiegoś czasu nawet pracuję i zaczęła dobrze zarabiać. Czy mogę po prostu przestać płacić alimenty na córkę? Boję się jednak konfliktu, gdyż córka niezbyt dobrze przyjęła wiadomość o swoich przyrodnich braciach.

Cięte alimenty

Adwokat Agnieszka Malczyk

Co do zasady w świetle obowiązującego prawa obowiązek alimentacyjny rodziców nie wygasa z urzędu w chwili, gdy dziecko jest pełnoletnie i ma możliwość samodzielnego utrzymywania się.

Konieczne jest złożenie pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z podaniem daty, od której naszym zdaniem alimenty się już dziecku nie należą. Za datę taką można uznać np. dzień podjęcia pracy zarobkowej.

Zgodnie z prawem rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Tak więc może pan wystąpić z wnioskiem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, bowiem sytuacja w jakiej się znalazł sprawia, że nie może ponosić bez uszczerbku dla swojej nowej rodziny ciężaru świadczeń alimentacyjnych. Także dlatego, że córka jest pełnoletnia i jest w stanie się samodzielnie utrzymywać.

Co innego, gdy dziecko nie jest pełnoletnie. Ustawodawca uprzywilejowuje taki obowiązek alimentacyjny w porównaniu z innymi obowiązkami. Po pierwsze, jest to obowiązek wobec dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Po drugie, dziecko uprawnione jest do świadczeń alimentacyjnych niezależnie od tego, czy znajduje się w niedostatku. A po trzecie rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych wyłącznie względem dziecka pełnoletniego, czyli dziecka, które ukończyło lat 18 lub też zawarło wcześniej małżeństwo.

W przedstawionej sytuacji zaistniała zmiana stosunków, przez co należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. W chwili zasądzenia alimentów córka była małoletnia i nie miała możliwości samodzielnego utrzymania się. Obecnie ma taką możliwość i z niej korzysta. W takiej sytuacji powinien pan wystąpić z pozwem przeciwko córce o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Numer: 35 (1091) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *