Tydzień z prawem (223)

Po 10 latach małżeństwa złożyłam pozew o rozwód. Jeszcze niedawno wydawało mi się, że jesteśmy wzorową parą – ja zajmowałam się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu, a mąż prowadzeniem firmy. Okazało się, że żyłam nierealnymi wyobrażeniami. Mąż zdradzał mnie i, jak się okazało, ma dwuletnie dziecko z kochanką. Mało tego, podejmował wielokrotnie, bez porozumienia ze mną ryzyko. Konsekwencją tego jest zadłużenie wobec kontrahentów, banków, a nawet ZUS i skarbówki. Czy w jakiś sposób odpowiadam za długi męża? Boję się zobowiązań z tytułu pożyczki, ale także publicznoprawnych w szczególności z tytułu niepłacenia podatków...  

Razem i osobno

Adwokat Agnieszka Malczyk

Co do zasady mąż odpowiada za swoje długi z wyjątkiem sytuacji, kiedy wierzytelność powstała za zgodą małżonka. Trzeba więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy podpisywała pani zgodę w banku na zaciągnięcie pożyczki. Jeśli nie, to zgodnie z art. 787 kpc, wierzyciel nie będzie miał możliwości otrzymania klauzuli wykonalności przeciwko pani, gdyż nie wykaże się dokumentem potwierdzającym zgodę.
W podatkach sytuacją wygląda nieco inaczej. Odpowiedzi należy szukać w art. 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, z którego wynika, że rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.
Oznacza to, że małżonkowie w związku jak i rozwiedzeni zawsze odpowiadają solidarnie za zaległości podatkowe powstałe w czasie trwania małżeństwa.
Małżonek pozostający w związku małżeńskim z podatnikiem odpowiada solidarnie z nim ze wspólnego majątku dorobkowego, natomiast małżonek rozwiedziony tylko z wartości przypadającego mu udziału w majątku dorobkowym, bowiem wspólność ustawowa ustaje z datą rozwodu.
Fakt, że rozwiedziony małżonek nie otrzymał przypadającego mu udziału w majątku wspólnym, nie stanowi niestety przeszkody do orzekania odpowiedzialności w zakreślonych powyżej granicach. Warto pamiętać, że przepisy te stosuje się odpowiednio w razie unieważnienia małżeństwa oraz separacji.
Zauważyć trzeba, że rozwiedziony małżonek może, za zgodą podatnika, uzyskać od organu podatkowego zaświadczenie o zaległościach powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej.
Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych wydawane jest w trybie art. 306h ordynacji podatkowej.

Numer: 34 (1090) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *