SiedlceSiedlce inwestycyjne

O siedlecki tunelu pod torami słyszeliśmy już od dawna, ale ostatnie spotkanie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokazało że wiosna 2014 to ostateczny moment rozpoczęcia budowy obiektu.

Tunel na wiosnę

Siedlce inwestycyjne / Tunel na wiosnę

Obiekt ma być przede wszystkim krótszy i mniej uciążliwy dla mieszkańców. W 2007 roku miasto zawarło porozumienie z koleją. Współpraca zakłada, że w ramach budowy siedleckiej stacji kolej położy żelbetowe skrzynie, a zadaniem miasta będzie budowa infrastruktury drogowej. Prace projektowe już trwają. Według założeń tunel będzie miał 3.6 m wysokości. Znajdą się w nim dwa pasy drogowe po 3,5 m szerokości, chodnik wyniesiony o pół metra względem jezdni oraz tzw. „paska bezpieczeństwa, czyli przestrzeń dzieląca jezdnię od ściany tunelu.

Rozwiązaniem wjazdu do tunelu będzie rondo, które powstanie na ul. Składowej. Umożliwi ono zjazd w stronę ul. Kilińskiego oraz na nowo projektowaną ulicę przebiegającą przez tereny jednostki wojskowej. Natomiast wjazd do tunelu od strony Kilińskiego będzie rozpoczynał się na wysokości sklepu ogrodniczego (kamienica nr 40). W pierwszym etapie inwestycji, żeby wjechać z ul. Kolejowej na Plac Zdanowskiego trzeba będzie skręcić w Kilińskiego i zawrócić w kierunku PKP. Docelowo planowane jest wybudowanie wiaduktu nad zjazdem do tunelu co umożliwi bezpośrednie połączenie obu ulic.

W czasie spotkania dyskutowano również o finansowaniu inwestycji. Odłożenie realizacji przebudowy dworca przez PKP o kilka lat spowodowało, że przy obecnych trudnościach budżetowych, z jakimi borykają się polskie samorządy, w tym także Siedlce, potrzebne jest wsparcie zewnętrzne

- Będziemy zabiegać o środki zewnętrzne. Wiem, że samorząd województwa ma jeszcze pieniądze z oszczędności na projektach unijnych. Jeżeli tylko pojawi się szansa, będziemy się o nie ubiegać – mówił prezydent. Na pytania dotyczące kosztów Wojciech Kudelski posłużył się przykładem innych inwestycji drogowych. Budowa półkilometrowej drogi w tunelu, którego główną konstrukcję wykona kolej, kosztowałaby milion złotych. – Pomnóżmy to razy 10 ze względu na techniczne trudności. Otrzymujemy 10 mln zł, skąd zatem takie ogromne szacunki, myślę, że są one znacznie przesadzone, a przy dzisiejszych oszczędnościach na przetargach uda się jeszcze zaoszczędzić. Bądźmy dobrej myśli – uspokajał radnych Wojciech Kudelski.

Przebudowa ulicy Kilińskiego wiązała się z obawami mieszkańców, dotyczącymi nadmiernego hałasu oraz zniszczenia jej walorów historycznych i architektonicznych. Odpowiadając na te wątpliwości Wojciech Kudelski wyjaśnił, że w tej chwili nie ma już odwrotu od budowy w tym miejscu, bo inwestycja już trwa. Przypomniał również, że tunel nie spowoduje nadmiernego hałasu, gdyż nie będzie tu ruchu ciężarowego. Zostaną również zamontowane ekrany dźwiękochłonne, a wjazd do tunelu będzie się zaczynał pod końcem ulicy.

Numer: 17/18(812/813)2013   Autor: (opr.kj)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *