W Jakubowie

Ostatnia sesja jakubowskiej rady gminy w 2005 roku, dotyczyła jednego tematu - uchwalenia budżetu na przyszły rok. Nie było w zasadzie dyskusji, a jedyną sprawą, nad którą do końca gorąco dyskutowano, było przeznaczenie pieniędzy na drogi

Będzie centrum

W Jakubowie / Będzie centrumProjekt zakładał przeznaczenie 60 tys. zł na dokończenie asfaltowania drogi w Narcie, ale radny Wójcicki postawił wniosek, by za te pieniądze wybudować drogę z Mistowa w kierunku Borku, natomiast radny Wróblewski, by przynajmniej połowę tej kwoty wyłożyć na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Oba wnioski zostały odrzucone przez radę. Zdecydowaną większością głosów uchwała budżetowa została przegłosowana w formie zaproponowanej przez wójta. W przyjętym przez radę budżecie dochody planowane są na kwotę 9,13 mln zł, zaś wydatki na prawie 9,3 miliona zł. Blisko połowa budżetu zostanie wydatkowana na oświatę. Wydatki na inwestycje planowane na rok 2006 opiewają na 1,7 mln zł.
Największą inwestycją w tym roku ma być zagospodarowanie centrum Jakubowa, czyli wybudowanie ciągów pieszych, parkingów, chodników i placu przed kościołem za około 700 tys. zł, ponad połową dotacji z funduszy unijnych. Drugim poważnym przedsięwzięciem będzie budowa wodociągu w Kamionce i Strzebuli. Koszt tej inwestycji to 420 tys. zł z czego 300 tys. zł to dotacja z urzędu marszałkowskiego. Gmina przygotowuje się do składania wniosków o pieniądze z funduszy strukturalnych z uchwalonego budżetu unijnego na lata 2007-2013, dlatego w tym roku zostaną wykonane plany na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach, które jeszcze nie są zwodociągowane, ponadto przygotowany zostanie projekt techniczny na budowę drogi Leontyna-Szymankowszczyzna. Że nie jest to budżet na miarę marzeń wszystkich radnych, świadczy o tym chociażby rezygnacja z prac w radzie Adama Wójcickiego.
PS. Radny Wójcicki z Mistowa słownie zrezygnował z uczestnictwa w sesjach. Będzie krócej i nudniej.

Numer: 2006 05   Autor: (red)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *