Porządek w mińskiej gminie

W grudniu ub. roku mińscy dzielnicowi zaczęli akcję egzekwowania przestrzegania przepisów administracyjnych dotyczących obowiązku umieszczania na każdej posesji tabliczki z numerem porządkowym

Numer lub grzywna

Policjanci odbyli na ten temat szereg spotkań i rozmów z sołtysami i radnymi. Działania te prowadzone w styczniu mają charakter profilaktyczno-informacyjny i obejmują teren mińskiej gminy. A gdyby rozmowy z mieszkańcami nie przyniosły skutku, policjanci będą mieli prawo do karania właścicieli posesji mandatami porządkowymi na podstawie art. 64 kodeksu wykroczeń, który mówi, że obowiązkiem właściciela posesji jest umieszczenie w miejscu widocznym na głównym budynku nieruchomości tabliczki z nazwą ulicy i nadanym numerem porządkowym. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi nieruchomości, wówczas niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku, należy umieścić drugą tabliczkę na ogrodzeniu przy głównym wejściu na teren posesji. Tabliczka powinna być nocą oświetlona. Sankcją jest grzywna do 250 zł.
Przy okazji funkcjonariusze zwracają również uwagę na nadzór gospodarzy nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi oraz stosowanymi środki ostrożności. Np. posesja powinna być odgrodzona od ulicy tak, aby zwierzęta nie wydostawały się na zewnątrz i powodowały zagrożenia w ruchu drogowym. Z uwagi na zdarzające się pogryzienia, psy powinny być wyprowadzane poza posesję na smyczy lub w kagańcu. Tutaj też grozi grzywna do 250 złotych.

Numer: 2006 04   Autor: (red)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *