Latowicz sesyjny

Potrzeby inwestycyjne wymusiły na wójcie Bogdanie Świątku-Górskim konieczność zwrócenia się do przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Chodziło o uchwałę w sprawie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie

Nadzwyczajne zamiary

Gdy nie ma pieniędzy własnych, to jedynym sposobem na realizację zamiaru jest pożyczka. Do takiego sposobu uciekł się samorząd gminy Latowicz, przyjmując do planu inwestycyjnego wykonanie I etapu kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie. Zadanie – jak na warunki gminy rolniczej – wcale nie małe: 6 km sieci grawitacyjno- tłocznej oraz 2,5 km przyłączy o łącznej wysokości 4 mln 121 tys. złotych. Okazuję się, że gmina, aby otrzymać dotację unijną musi najpierw wyłożyć własne pieniądze, których praktycznie nie ma. Radni Latowicza postanowili więc zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania w kwocie 1 mln 920 tys. zł.
Gmina planuje rozpocząć prace jeszcze we wrześniu br. Pierwszy etap zadania obejmuje budowę kanału tłocznego z Latowicza do Wielgolasu oraz skanalizowanie prawostronnej części miejscowości (licząc od stolicy gminy) wraz z Zespołem Szkół w Wielgolesie. Zaciągnięcie pożyczki spowoduje wzrost deficytu budżetowego na rok 2012 do 2 683 400 zł. Jednocześnie radni postanowili przesunąć II etap budowy kanalizacji w Wielgolesie z roku 2013 na rok 2014. Koszt tego etapu to kolejne 2,5 mln zł.
Na tej sesji zwiększone zostały także środki własne na przebudowę drogi gminnej w Dąbrówce. Łączna wartość tej inwestycji wyniesie 330 tys. zł, z czego 40 tys. zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o grubości 8 cm na odcinku blisko 1,2 km w kierunku Łukówca. Utwardzenie drogi przez Dąbrówkę było od wielu lat oczkiem w głowie sołtysa Mariana Fijołka.
W wyniku przedsięwzięć dokonanych na tej sesji planowany budżet gminy na 2012 rok po stronie dochodów wyniesie 18,2 mln zł, a wydatków 20,9 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono blisko 7,6 mln zł, tj. około 35% ogólnych wydatków budżetowych.

Numer: 2012 29   Autor: (fz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *