Halinów przedszkolny

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Halinowie radni postanowili o założeniu z 1 września 2012 roku samorządowego przedszkola w Cisiu oraz o utworzeniu tam zespołu szkolno-przedszkolnego. Tym samym prywatne przedszkole „Wesoła Ciuchcia”, prowadzone w SP w Cisiu przez Dariusza Gąsiora, zostanie zlikwidowane

Semafor dla Ciuchci

Halinów przedszkolny / Semafor dla Ciuchci

Burmistrz Adam Ciszkowski oświadczył, że szkoła w Cisiu ma mało pomieszczeń i trzeba przeorganizować powierzchnię wynajmowaną na dotychczasowe przedszkole prywatne. Dlatego konieczne jest odmówienie przedłużenia umowy najmu. W to miejsce zostanie powołane przedszkole samorządowe i utworzony zespół szkolno-przedszkolny.
Opozycyjny radny Marcin Sukiennik zauważył, że akt założycielski zespołu szkolno-przedszkolnego jest w ostatniej chwili poprawiany i nie ma możliwości uzgodnienia go z radą pedagogiczną przedszkola, o czym mówi stosowny artykuł ustawy o systemie oświaty. Dopatrzył się również błędnego wyliczenia rachunkowego odnośnie wpłat rodziców za ponadnormatywne przebywanie dzieci w przedszkolu. W obronie placówki prywatnej wystąpiła Aneta Lewczuk z Cisia, której dzieci są podopiecznymi „Wesołej Ciuchci”. Wymieniła walory przedszkola, czyli przyjmowanie dzieci już od 2 lat, duże możliwości rozwojowe i dobra współpraca z rodzicami. Przybyła na sesję skarbnik rady rodziców z SP w Cisiu poparła stanowisko dyrektorki szkoły. Ze strony samorządu gminnego zabierało głos kilku mówców, a wśród nich m.in. radni: Andrzej Milczarek, Jan Papis, Marcin Pawłowski i przewodniczący Marcin Pietrusiński. Wszyscy oni poparli utworzenie przedszkola publicznego.
W tych okolicznościach Marcin Sukiennik, twierdząc, że nie wiadomo czemu ma służyć projektowana uchwała, apelował o jej wycofanie. O to samo wnosił Adam Ludwiniak, dopatrując się ograniczenia wieku maluchów w projektowanym przedszkolu do 3 i 4 lat. W odpowiedzi burmistrz podtrzymał, że umowa z Gąsiorem wygasa z 31 sierpnia 2012 roku i musi powstać przedszkole samorządowe. Obecny na sali Dariusz Gąsior nie zabierał głosu w obronie swojego przedszkola.
Radni – z wyjątkiem Sukiennika – opowiedzieli się za podjęciem uchwały. Natomiast w kuluarach mówiło się, że cały ambaras z przekształceniem szkoły w Cisiu powstał z potrzeby zmiany dyrektora placówki. Tworzone przedszkole samorządowe w Cisiu będzie miało w roku szkolnym 2012/13 jeden oddział i 2 nauczycieli, w tym dyrektor. Miesięczne koszty utrzymania przedszkola z budżetu gminy i wpłat rodziców szacowane są na ok. 17 tys. zł.

Numer: 2012 20   Autor: (fz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *