Siennica komunalna

Niska sprawność gminnej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej pod Gągoliną, a przy tym konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej i odbioru zwiększonej ilości ścieków wymusiły na samorządzie lokalnym potrzebę jej przebudowy

Więcej na ścieki

Siennica komunalna / Więcej na ścieki

Siennica w ostatnim roku otrzymała piękny wystrój. Jednak nie tylko infrastruktura przestrzenna daje satysfakcję mieszkańcom, ale również dobrze funkcjonujące urządzenia sanitarne. Stąd zaszła potrzeba modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków, która jest przestarzała i mało wydajna. Koszt przedsięwzięcia określony został na kwotę blisko 4 mln złotych. W roku ubiegłym firma PHU „Czyste środowisko” za 62 tys. zł opracowała dokumentację projektową.
Wykonawcą rozbudowy oczyszczalni ścieków została firma HYDREX z Lublina za kwotę 3 635 964 zł brutto z terminem zakończenia robót do 30 kwietnia 2013 roku. Teren budowy został już przekazany wykonawcy. W ramach zlecenia zostanie wybudowany nowy budynek technologiczny wraz z dostawą i wyposażeniem oraz budowa nowych obiektów technologicznych oczyszczalni. Umowa dotyczy także robót zagospodarowania zewnętrznego obiektu jak: ogrodzenie, drogi dojazdowe, oświetlenie, renowacja rowu odpływowego itp.
W zakresie finansowania inwestycji gmina liczy na pozyskanie funduszy z PROW Województwa Mazowieckiego na kwotę 2 720 353 zł. Odpowiedni wniosek złożono już w grudniu 2011 roku. Wiadomo, że na sfinansowanie robót gmina musi najpierw wyłożyć pieniądze własne, a raczej pożyczone, zanim otrzyma ewentualną dotację. Stąd już w lutym br. gmina postanowiła zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW na kwotę 927 000 zł na kontynuowanie rozpoczętych prac. Natomiast z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych na inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnych gmina w 2000 roku poniosła koszty spłaty pożyczki blisko 48 tys. zł i około 18 tys. zł odsetek.

Numer: 2012 13   Autor: (fz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *