Mrozy kulturalne

Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach jest jednostką budżetową gminy. Powołane zostało 1 lipca 2007 roku w celu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Na styczniowej sesji br. radni nadali nowy statut tej instytucji

Nowy statut GCK

Mrozy kulturalne / Nowy statut GCK

Sprawozdawcą projektu uchwały była sekretarz gminy Magdalena Sulich, która tworzyła tę instytucję i przez kilka lat nią kierowała. Naczelnym zwierzchnikiem nad GCK jest wójt, ale w jego imieniu nadzór sprawuje sekretarz. Od ubiegłego roku GCK kieruje dyrektor Mirosław Borczyński. Jako jego ciało doradcze powoływana jest przez wójta Społeczna Rada Programowa. W skład tego organu wchodzi co najmniej 5 osób – sekretarz gminy jako przedstawiciel wójta, przewodniczący rady gminy Marek Rudka, dyrektorka Zespołu Szkół w Mrozach Maria Bogusz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Mrozów Wojciech Malczyk i przedstawicielka młodzieży Zuzanna Rolf.
Trzeba stwierdzić, że Gminne Centrum Kultury działa bardzo sprawnie. Organizowane są występy teatralne, koncerty, wystawy, pokazy i targi np. z ostatniego czasu targi ślubne „Mrozy z welonem”.
Za ile? Dotacja podmiotowa dla GCK udzielona z budżetu gminy na 2012 rok wyniesie ponad 861 tys. złotych, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej blisko 298 tys. złotych. Centrum może jeszcze pozyskiwać dochody z działalności edukacyjnej, Cafe Kawiarni, usług sponsoringowych i składek działających tam klubów.

Numer: 2012 06   Autor: (fz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *