W stołecznym garnizonie

Z udziałem generalnego inspektora Leszka Szredera odbyła się kwartalna odprawa kierownictwa Komendy Stołecznej Policji, na której ogłoszono, że mińska KPP uzyskała najwyższe wyniki w ściganiu przestępców.

Mińsk najlepszy

Odprawę rozpoczęto od miłego akcentu – wręczenia wyróżnień dla komendantów i zastępców najlepszych jednostek w garnizonie stołecznym. Komendant główny Leszek Szreder złożył gratulacje Dariuszowi Pergołowi - komendantowi mińskiej policji, która wśród komend powiatowych zdobyła najwyższą lokatę przed komendami w Pruszkowie i w Legionowie. Te trzy komendy w ciągu ostatnich trzech kwartałów najlepiej realizowały strategie KSP.
Komendant stołeczny omówił zadania, osiągnięcia i wskaźniki charakteryzujące pion kryminalny. Utrzymano pozytywne tendencje w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Na terenie działania KSP stwierdzono 97.061 przestępstw, tj. o 1.289 więcej niż w analogicznym okresie ubr. Wskaźnik wykrywalności przekroczył poziom 31 %. Wśród przestępstw kryminalnych najliczniejszą grupę stanowiły czyny skierowane przeciwko mieniu (64.178), w szczególności kradzieże. Jednak codzienna służba policjantów prewencji przynosi efekty – odnotowano poważny spadek liczby kradzieży z włamaniem (z 18.183 do 15.752), kradzieży samochodów (z 7857 do 6832), przy jednoczesnym wzroście skuteczności ścigania sprawców tych przestępstw.
Przyjęte metody walki ze zorganizowaną przestępczością, szczególnie samochodową, polegające na kompleksowym rozliczaniu grup przestępczych, zaczynając od sprawcy kradzieży, poprzez pośredników, a kończąc na odbiorcach kradzionego towaru skutecznie umożliwiły ich eliminację. Przykładem jest działanie grupy operacyjno-procesowej, która rozbiła grupę przestępczą o międzynarodowym zasięgu zajmującą się paserstwem i legalizacją pojazdów pochodzących z kradzieży. 19 osobom przedstawiono zarzuty popełnienia kilkudziesięciu przestępstw. Wobec 6 podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy. Odzyskano 24 pojazdy o wartości ponad 1,5 mln złotych.
O 788 zmniejszyła się liczba rozbojów i wymuszeń rozbójniczych przy wzroście o ponad 4 % skuteczności ścigania ich sprawców. Notuje się o 5,2 % wzrost liczby przestępstw gospodarczych, co wynika z większej aktywności i lepszego rozpoznania służb PG. Ogromny nacisk kładzie się na walkę z przestępczością narkotykową. Od stycznia do września wzrosła wykrywalność takich przestępstw z 3.308 do 3.500. O ponad 6% wzrosła skuteczność działań policji w zwalczaniu tych przestępstw. W ruchu drogowym zanotowano znaczny spadek liczby zdarzeń. Skuteczność działania wzrosła o 0,6 % i wyniosła 99,5 %. Zanotowano o 4.354 mniej kolizji (30.138) i mniej o 142 wypadki drogowe (2.110 ), w wyniku których 2.532 osoby zostały ranne (mniej o 171), a 241 osób poniosło śmierć (mniej o 37).  Jaki jest udział w tych osiągnięciach mińskiej komendy? Na to pytanie odpowie za tydzień komendant Dariusz Pergoł.

Numer: 2005 43   Autor: (jot)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *