Sulejówek finansowy

Regionalna Izba Obrachunkowa traktuje Sulejówek jak bankruta. Zezwala jedynie na dwie inwestycje, wydatki bieżące i spłatę gigantycznych kredytów. Tymczasem miasto nieudolnie poprawia budżet i ryzykuje narzuceniem go przez RIO tym razem bez żadnych inwestycji

Upiory plajty

RIO unieważniła Wieloletnią Prognozę Fi¬nansową (WPF) i nakazała poprawić budżet, bo miasto zaplanowało kolejny kredyt (tym razem na 2,5 mln zł), mimo że jego zadłużenie jest procentowo jednym z najwyższych w kraju. Mało tego, RIO nakazała również zdjęcie wszystkich inwestycji. Burmistrz Arkadiusz Śliwa próbował ratować jeszcze dwie uzasadniając konieczność ich realizacji względami sanitarnymi (Stacja Uzdatniania Wody SUW II) i gospodarnością (ul. Konopnicka).
Na VIII sesji radni ponownie debatowali nad dwoma uchwałami, nad WPF i zmianami w uchwale budżetowej na 2012 r.
Burmistrz przygotowując projekt zmian musiał znaleźć dodatkowe 2,5 mln zł, bo na kredyt nie zgodziła się RIO. Kością niezgody pomiędzy burmistrzem i ósemką radnych okazało się przeniesienie całej płatności za Stację Uzdatniania Wody SUW II na rok przyszły, czyli 2012. Komisja Finansów nie zaakceptowała tego rozwiązania i zawnioskowała o zdjęcie 600 tys. zł. (z urzędu i oświaty) i przekazanie ich na budowę SUW II. Burmistrz kontrargumentował, że realizacja SUW II od samego początku była zaplanowana w cyklu dwuletnim, a zakończenie w czerwcu 2012 r. nie przesunie się ani o jeden dzień. Nie przekonał jednak radnych.
Czy Sufejówek cfice wjprowacfzenia komisarza?
Tym samym radni zdjęli 400 tys. zł z urzędu, czyli zwolnionych będzie prawdopodobnie kilkunastu urzędników. Nie wiadomo czy radni wzięli pod uwagę konieczność wypłacania odpraw urzędnikom, ale na pewno nie pomyśleli o innych cięciach - rezygnacji ze swoich diet. Czemu nie? Jeśli radni apelowali o zaciskanie pasa, to winni zacząć od siebie, zwłaszcza, że po oszczędnościach na urzędnikach wpadli na pomysł „skasowania" oświaty na 200 tys. zł. Burmistrz, były nauczyciel, tłumaczył, że już i tak wcześniej ścięto w rubryce oświatowej 600 tys. zł. Radni odpuścili. Na jak długo? Nie wiadomo. Warto dodać, że tuż przed głosowaniem Śliwa apelował o nie wprowadzanie zmian, bo radni ich nie wnieśli przy uchwalaniu WPF, a obie uchwały podjęte na tej samej sesji muszą być zgodne. Wygląda jednak na to, że zdolności koncyliacyjne burmistrza są dość ograniczone, a miła atmosfera na sesjach dobiegła końca.
W rezultacie radni podjęli dwie niezgodne ze sobą uchwały (WPF i zmiany w budżecie). Co z tym fantem zrobi RIO - tego nie wie nikt, ale niewykluczone, że przez partactwo sulejóweckich radnych w mieście nie będzie nawet tych dwóch inwestycji: Stacji Uzdatniania Wody SUW II i budowy ul. Konopnickiej. RIO może unieważnić WPF, a może obie uchwały i narzucić burmistrzowi budżet, tym razem rzeczywiście jedynie z wydatkami bieżącymi i spłatą kredytów.

Numer: 2011 18   Autor: Robert Wit WyrostkiewiczKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *