Mińskie akademie umiejętności

Podstawowym celem kształcenia jest ukształtowanie człowieka zdolnego do robienia rzeczy nowych, a nie tylko powtarzającego to, co robiły poprzednie pokolenia – człowieka twórczego, wynalazczego i odkrywczego – te słowa szwajcarskiego pedagoga i psychologa Jeana Piageta przyświecały MSCDN-owi tworzącemu projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery. Z powiatu mińskiego przystąpiła do niego Macierzanka, dlatego też 25 stycznia br. w mińskiej siedzibie MSCDN odbyła się uroczysta inauguracja

Kariera z talentem

Mińskie akademie umiejętności / Kariera z talentem

Realizację tego trzyletniego projektu Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęło już w październiku ubiegłego roku. Jego celem jest wzbogacenie programów nauczania o dodatkowe godziny zajęć, a także zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizowania podejścia do uczniów i uwzględniania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych oraz tych z deficytami rozwojowymi. Projekt ma przede wszystkim podnieść świadomość młodych żaków, co do możliwości wyboru dalszych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.
Częścią projektu jest stworzenie Mazowieckich Akademii Umiejętności, gdzie zdolni uczniowie mogliby rozwijać i pielęgnować swój talent. Powstaną dla nich programy zajęć pozalekcyjnych, odbywające się w grupach matematycznych, fizyczno-chemicznych i informatycznych prowadzonych przy współpracy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Członkowie akademii będą mogli również korzystać z konsultacji online, a nawet wyjeżdżać na pikniki, wycieczki i obozy naukowe.
Do 30 listopada ubiegłego roku do MSCDN-u wpłynęły 22 formularze zgłoszeniowe z mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem Warszawy). Spośród nich komisja wybrała 7 wchodzących do sieci Szkół Centrów Talentu i Kariery. Wśród nich znalazło się mińskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej.
Podczas inauguracji dyrektorka Macierzanki – Jadwiga Ostrowska-Dźwigała omówiła, czego uczniowie mogą oczekiwać po mińskim Centrum Talentu i Kariery i zachęcała obecnych na sali absolwentów Mazowieckich Talentów (projektu-matki CTiK) do zgłaszania się. W czwartek 10 lutego br. o godz. 14.00 ci, którzy zdążyli wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy będą pisali test predyspozycji. Od niego będzie zależało, czy zostaną uczniami Centrum Talentu i Kariery i będą mieli szansę rozwijać umiejętności. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 lutego.

Numer: 2011 07   Autor: (jk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *