Pozarządowcy w CKU

W czwartek, 8 września sala konferencyjna mińskiego CKU była miejscem IV Powiatowego Forum Inicjatyw Pozarządowych pod hasłem: Rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu problemów społecznych. Otworzyła je organizatorka Grażyna Wiącek z Lokalnego Punktu Informacyjnego OPP

Nowsze w nowym

W powitaniu starosta Czesław Mroczek odniósł się do korzyści płynących ze współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, wskazując na równe traktowanie podmiotów, co wyzwala konkurencyjność i tym samym skuteczność ich działania. Burmistrz Zbigniew Grzesiak roczną współpracę z OPP ocenił dobrze, ale wskazał pewne niedociągnięcia i niedogodności. Małe organizacje gorzej radzą sobie z uzyskaniem pomocy, a niektóre nie rozumieją nowych form finansowania ich działalności. Doszło do tego, że dwie z nich nie wywiązały się z umów - jedna nawet musi zwrócić przydzielone jej pieniądze.
Artur Gluziński mówił zaś, że funkcjonująca od prawie dwóch i pół roku ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie wymaga zmian. Dotyczą one jednoprocentowego odpisu z podatku na rzecz OPP. Jego odprowadzanie jest kłopotliwe, bo najpierw trzeba pieniądze wpłacić na pocztę lub do banku, by uzyskać odpis z podatku. W tej chwili czynione są zabiegi, by urzędy skarbowe same to czyniły według dyspozycji składającego rozliczenie podatkowe. A jednak ofiarność społeczna rośnie - w 2004 roku 680.541 osób, które odpisały procentową cząstkę swego podatku na sumę 41,6 mln zł, czyli prawie dwa razy tyle co rok wcześniej.
Najnowsze informacje o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mówią, że wnioski składać należy do 16 września. Mogą one być przyjęte, jeżeli wnioskodawca dysponuje 10% wkładem własnym wartości przedsięwzięcia (5-275 tys. zł). Projekt ma być zrealizowany w terminach 1.10 - 31.12.2005 r. Można także składać wnioski na realizację programów wieloletnich, albowiem FIO jest przyjęty jako trzyletni program rządowy do 31 grudnia 2007 r. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie www.pozytek.gov.pl.
Równolegle realizowane są programy EFS - projekt pomocy osobom, którym grozi wykluczenie społeczne (1.5) i wspierania kobiet na rynku pracy (1.6). W obydwu przypadkach wnioski należy składać do 30 września przyszłego roku i można ubiegać się o środki powyżej 70 tys. zł, ale nie większe, niż dwukrotna wielkość budżetu wnioskodawcy.
O akcji społecznej Przejrzysta Polska realizowanej w powiecie mińskim mówiła sekretarz powiatu Danuta Strejczyk, a Jan Bazyl z federacji Mazowia omówił program monitorowania akcji w województwie mazowieckim. Pełne informacje na ten temat zawarte są na stronie http://ego.pl.

Numer: 2005 40   Autor: (jot)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *