W Gęsiance

Od trzech lat wszystkie miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Dobre otoczone są staranną opieką władz samorządowych. Uroczyście obchodzone są też kolejne rocznice ważnych wydarzeń po to, by na trwałe zapisały się one nie tylko na kartach historii, ale i w ludzkiej pamięci

Wieńce pamięci

W ciągu roku, jaki upłynął od uroczystych obchodów 60 rocznicy mordu w Gęsiance Borowe, wykonano dalsze prace porządkujące okolice pomnika. Rozebrano stare, zniszczone ogrodzenie, zastępując je nowym, a obok została ustawiona tablica informująca o tragicznym wydarzeniu sprzed lat. Została ona wykonana przez Krystynę Uczyńską – artystkę malarkę, a środki na ten cel pozyskał wójt Kordalewski z Urzędu Marszałkowskiego. W piątek, 5 sierpnia, odbyły się obchody 61. rocznicy śmierci 38 osób, które w tym zakątku szukały schronienia, a znalazły śmierć z rąk hitlerowców. Pamięć ich męczeńskiej śmierci uczczono minutą ciszy. Wieńce pod pomnikiem złożyli: wójt Kordalewski oraz przewodniczący rady gminy – Tadeusz Gałązka, zastępca starosty mińskiego – Krzysztof Michalik, wójt gminy Jakubów – Stanisław Piotrowski, przedstawiciele związków kombatanckich, druhowie OSP z Mlęcina (w imieniu mieszkańców tej miejscowości) oraz reprezentantki wsi Rudzienko. W obchodach wzięły również udział: strażackie poczty sztandarowe oraz druhowie z Dobrego, Mlęcina, Jakubowa, Wiśniewa, Łazisk i Mistowa, a także mieszkańcy okolicznych wiosek.

Numer: 2005 33   Autor: (red)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *