Nowe prawo na imprezach

Na meczach piłkarskich wciąż dochodzi do ataków chuligańskich. Tylko w I połowie 2009 roku policjanci zabezpieczyli 2751 imprez, na których zatrzymali 781 osób. Nowa ustawa ma zapewnić większe bezpieczeństwo na stadionach. Zaostrzenie kar dla pseudokibiców oraz elektroniczny system ich identyfikacji to tylko niektóre rozwiązania. Przepisy ustawy weszły w życie 1 sierpnia wraz z rozpoczynającymi się rozgrywkami piłkarskimi

Przyjazne stadiony

Nowe prawo na imprezach / Przyjazne stadiony

Ustawa wprowadza definicję imprezy masowej. Do tej pory o tym, czy impreza jest masowa, decydowała liczba miejsc na stadionie, teraz za masową imprezę sportową będzie uważana impreza, podczas której liczba udostępnionych miejsc wyniesie nie mniej niż 1 tys. To ułatwienie dla małych klubów, które nie będą musiały zwiększać swoich kosztów, wynajmując licencjonowaną ochronę
Organizator ma obowiązek sprzedaży biletów wyłącznie na miejsca siedzące. Miejsca te mają być ponumerowane. Umożliwi to identyfikację osób, które je zajmują. Elektroniczny system identyfikacji i współgrający z nim system sprzedaży kart wstępu zapewni pełną identyfikację osób przebywających na stadionie. Stadiony mają być zabezpieczone, a za rzeczywiste szkody poniesione przez policję, żandarmerię, straże miejskie czy gminne, straż pożarną oraz służbę zdrowia w związku z działaniami w miejscu i czasie imprezy odpowie organizator.
Służbom porządkowym mają pomóc służby informacyjne. Do tej pory mecze obstawiali licencjonowani pracownicy służb ochrony. W myśl nowych przepisów podczas meczów podwyższonego ryzyka tylko połowa członków służb musi być licencjonowana, a w przypadku pozostałych spotkań - 2 na 10 pracowników służb ma posiadać licencję. Służby te zostały objęte szczególną ochroną. Za naruszenie nietykalności pracownika służby porządkowej grozić będzie grzywna, kara pozbawienia lub ograniczenia wolności do lat 2. Kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat będzie grozić sprawcom, jeśli zakryją oni twarz w celu uniemożliwienia identyfikacji. Służby do tej pory były faktycznie bezbronne. Ustawa wyposaża je w środki przymusu bezpośredniego, takie jak miotacze gazu i kajdanki.
W nowej ustawie zmieniono przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej. Znacznie zaostrzono kary dla chuliganów stadionowych. Za wnoszenie materiałów pirotechnicznych, takich jak race, i innych niebezpiecznych przedmiotów grozić będzie grzywna nie mniejsza niż 180 stawek dziennych (górna granica stawki to 200 złotych), ograniczenie wolności albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wdarcie się na płytę stadionu będzie karane podobnie, jak rzucanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie, tj. 120 stawek dziennych i pozbawienie wolności do 2 lat. Za wnoszenie lub posiadanie na meczu alkoholu grozić będzie kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2 tys. zł.
Wobec ukaranych sąd będzie orzekał zakaz wstępu na imprezy masowe na okres od 2 do 6 lat. Zakaz będzie połączony z obowiązkiem stawiania się we właściwej terytorialnie jednostce policji w czasie trwania meczu.
W jakim stopniu nowe przepisy będą dotyczyły naszych klubów, okaże się już w najbliższy weekend.

Numer: 2009 33   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *