Jakubów sesyjny

Jakubowska gmina nie dość, że – jak wynika z przedłożonego radnym raportu komendanta posterunku w Dobrem – jest najbezpieczniejsza w powiecie, to przegłosowane jednomyślnie przystąpienie do Mazowieckiego Systemu Informacyjnego zapewni powszechny dostęp do internetu. Niestety, jak zawsze na jasności kładą się cienie – a niektóre z nich nawet cuchną

Cienie w arkadii

Jakubów sesyjny / Cienie w arkadii

Do budowy społeczeństwa informacyjnego skutecznie przekonywał Witold Radzio z mazowieckiego biura geodezji. Głównymi założeniami tego zakrojonego na szeroką skalę projektu, do którego – oprócz Warszawy i Ostrołęki – przystąpiły już wszystkie mazowieckie powiaty jest m. in. upowszechnianie e-urzędów oraz cyfryzacja danych dotyczących infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego. Ułatwi to, jak przekonywał Radzio, nie tylko załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu, czy dostęp do danych geodezyjnych lub kartograficznych, ale również znacznie usprawni podejmowanie decyzji np. w kwestii udzielenia zezwolenia na działalność gospodarczą.
Dla Jakubowa mają wyniknąć z tego same korzyści. Przede wszystkim szerokopasmowy internet, a w ramach programu „Kapitał ludzki” – szkolenia dla pracowników urzędu czy sołtysów. Ponadto w przedstawionym przez Radzia zakrojonym na najbliższe 3 lata planie przewidziana jest dotacja w wysokości 190 tysięcy na oprogramowanie, 22 tysiące na instalację oraz 16 na digitalizację danych, z czego gmina zapłaci jedynie 15 procent. Niebagatelne będą też zapewne korzyści promocyjne, jako że według tzw. dyrektywy Enspire poszczególne włączone do systemu podmioty wejdą również w skład ogólnokrajowego geoportalu.
Znacznie mniej przyjemnie zrobiło się, gdy radni przeszli do debaty nad przejęciem od agencji nieruchomości rolnej oczyszczalni ścieków w Rządzy. Stanowisko wójta Piotrowskiego w tej kwestii od dawna jest nieugięte – owszem, gmina mogłaby przejąć oczyszczalnię, niemniej jednak jedynie pod warunkiem, iż agencja z własnej kieszeni przynajmniej w 90 procentach sfinansuje utwardzenie już istniejącej drogi dojazdowej oraz dobuduje  niewielki jej odcinek.
Gdzie w tym dobro mieszkańców korzystających z oczyszczalni osiedla? Nikt nie neguje, że jest im potrzebna, ale w dyskusji, w której czynny głos zabrała m. in. sołtys Rządzy, dał się wyraźnie wyczuć dwugłos. Przede wszystkim więc mieszkańcy nie zgadzają się na proponowany przebieg nowo planowanej drogi. Są też wątpliwości co do stanu technicznego oczyszczalni – mimo zapewnień agencji, iż jest on całkowicie dobry, nosy, zwłaszcza w lecie, mówią coś całkiem odwrotnego. Wymiana zdań zakończyła się patem, a wójt Piotrowski zasugerował rozwiązanie iście salomonowe – zachęcił mianowicie, by wspólnota mieszkańców sama, bez pośrednictwa gminy wystosowała pismo do agencji, a dalsze działania uzależnione będą od otrzymanej odpowiedzi.
Równie patowo wygląda sytuacja jakubowskich przedszkoli, których jak wiadomo nie ma i wiele wskazuje, że również nie będzie. Burzę wywołał wniosek o ustanowienie przedszkola przy SP w Jędrzejowie. Przy tej okazji o swoich przedszkolnych planach przypomniały również dwie inne placówki – SP w Mistowie oraz ZS w Jakubowie. Każda z nich w skierowanym do rady gminy wniosku przedstawiła silną argumentację na swoją rzecz. Pomysłów na jakubowskie przedszkola przedstawiono wiele – od zgłoszonego przez Macieja Reka projektu otwarcia przedszkoli we wszystkich trzech miejscowościach, poprzez stworzenie jednego centralnego gminnego w Jakubowie, aż po stowarzyszenie, jakie mieliby oddolnie założyć sami zainteresowani. Cóż jednak, skoro wójt Piotrowski jest przeciwny przedszkolom choćby w części publicznym. Na pytania zdegustowanych odpowiada krótko – powodem jest niewydolność budżetu. Projekt przedszkola w Jędrzejowie przeszedł krakowskim targiem, choć w praktyce nie oznacza to, iż pierwsze dzieci pójdą tam już we wrześniu.
Zaś co do niewydolności, to da się słyszeć głosy mieszkańców, iż to nie budżet, lecz rada nią grzeszy – i to ciężko.

Numer: 2009 15   Autor: Marcin KrólikKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *