W Kałuszynie

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie była, przynajmniej w pierwszej części, wyjątkowo ludna. A to za sprawą przyznawanych przez burmistrza dorocznych stypendiów dla uczniów szkół z kałuszyńskiej gminy osiągających najlepsze wyniki. Ale i później, gdy szkolna brać opuściła salę obrad, temperatura nie opadła, gdyż podtrzymywała ją dyskusja o planach koncepcji zagospodarowania parku przy pl. Kilińskiego i przyległych doń ulic

Rynek powróci

W Kałuszynie / Rynek powróci

Stypendia otrzymało dziewięcioro prymusów – z gimnazjum w Kałuszynie Magdalena Pawlikowska, Edyta Wąsowska, Szymon Przesmycki i Marlena Zalewska; z SP w Kałuszynie  Patrycja Przesmycka, Martyna Gójska, Aleksandra Przesmycka i Natalia Wąsowska; z SP w Nowych Groszkach – Natalia Żurek. Wszyscy wyróżnieni osiągnęli średnie powyżej 5.0., a stypendiami będą cieszyli się do końca czerwca.
Ale nauka to przecież nie wszystko. Magdalena Pawlikowska została pochwalona za awans do wojewódzkiego szczebla olimpiady z wiedzy o społeczeństwie. Szymon Przesmycki bierze aktywny udział w projekcie Bernardo Belotto, w ramach którego opiekuje się jedną z sal na Zamku Królewskim. Stawia też w gazetce szkolnej pierwsze kroki jako dziennikarz., któremu – jak powiedział burmistrz Soszyński – nie obce są nawet trudne wywiady.
Potem zajęto się parkiem. Stworzenie projektu jego ożywienia i unowocześnienia to realizacja zapisu przyjętego na bieżący rok planu inwestycyjnego. Dlatego burmistrz Soszyński zachęcał do twórczej wymiany myśli   -   tym bardziej, że przedstawiona przez architekta Andrzeja Baikerę multimedialna prezentacja nie jest jeszcze gotowym projektem, ale dopiero pewnymi wytycznymi kierunków,
w jakich rozwój pl. Kilińskiego jak i w ogóle centrum miasta mógłby podążyć w przyszłości, jeśli zyska aprobatę radnych i społeczności lokalnej.
Historycznie rzecz biorąc to, co mieszkańcy Kałuszyna przyzwyczaili się nazywać parkiem tak naprawdę wcale parkiem nie jest. W źródłach miejsce to nazywane było „rynkiem” i właśnie podkreślenie tej funkcji Bakiera wysunął w swoich propozycjach na czoło. Dlatego wśród sformułowanych przez niego wytycznych znalazł się między innymi punkt mówiący o przekształceniu rosnącej, a właściwie pleniącej się tam zieleni wysokiej na niską. Oprócz przetrzebienia i uładzenia obecnego drzewostanu zaproponował wprowadzenie zakazu zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz rozbiórki tych istniejących obecnie. Ważna jest tez zmiana nawierzchni – tutaj Bakiera sugerował położenie tzw. bruku rzymskiego, czyli szarej kostki granitowej lub betonowej. Pozwoli to nie tylko lepiej wyeksponować znajdujące się w pobliżu zabytkowe obiekty takie jak poczta, kościół czy ratusz, ale też dzięki zwiększeniu się przestrzeni umożliwi lepszą organizację imprez masowych. Estrada, która teraz ustawiana jest na asfalcie przed kościołem, będzie mogła stanąć
w środku odnowionego placu, dzięki czemu na ulicy powstaną dodatkowe miejsca parkingowe. Poza tym w otoczeniu klombów i stylowych latarń będzie się znacznie przyjemniej odpoczywało niż w obecnym dzikim gąszczu akacji, brzóz i osik. By zaś uczynić letnią rekreację jeszcze słodszą, Bakiera podsunął pomysł obudowania znajdującej się przy parku budki z lodami – słynnej na cały Kałuszyn lodziarni pani Romci – w stylu kazimierskim.
- Wszystko sprowadza się do tego – podsumował – by przywrócić temu miejscu prestiż, jaki wynika z jego historycznego znaczenia.
Propozycje spotkały się z życzliwym przyjęciem. Wysuwano jednak obawy, że po wprowadzeniu zmian powstanie rażący kontrast między odrodzonym rynkiem i brzydkimi budynkami. Burmistrz Soszyński zgodził się, że kontrastów uniknąć się nie da, ale nie może to powstrzymywać dalszego postępu. Poza tym ich właściciele mogą w przystosowaniu się liczyć na wsparcie ze strony miasta. Maria Bartosik postulowała, by nową przestrzeń wykorzystać dodatkowo w celach edukacyjnych.
Każda sugestia została odnotowana. Teraz tylko czekać opinii mieszkańców, którzy zanim zostaną zaproszeni do konsultacji, będą mogli obejrzeć pracę zespołu Bakiery na stronach miasta.

Numer: 2009 10   Autor: Marcin KrólikKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *