Mikroprzedsiębiorca 2008

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zapraszają przedsiębiorców do udziału w konkursie o Nagrodę im. Leopolda Kronenberga „Mikroprzedsiębiorca roku 2008”. Jest o co walczyć. Łączna pula nagród wynosi ponad 110 tys. zł. Zgłoszenie można nadsyłać do 31 sierpnia br.

Konkurs dla małych

Mikroprzedsiębiorca 2008 / Konkurs dla małych

O nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny dochód nie przekroczył 2 mln euro netto.
Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach: GŁÓWNEJ – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 czerwca 2006 r. (trzy wyróżnienia w grupach: usługi, handel, produkcja w wysokości 15 tys. zł każda); BEGINNERS - przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i nie ukończyli 32. roku życia przed 1 stycznia br. (trzy wyróżnienia w grupach: usługi, handel, produkcja w wysokości 10 tys. zł każda); MIKRO - przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1 czerwca 2006 r., zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500 tys. zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu (w tej kategorii przyznane zostanie jedno wyróżnienie w wysokości 8 tys. zł).
Nagrody w każdej z kategorii będą z przeznaczeniem (do wyboru) na szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny.
Dodatkowo jedna z firm zdobędzie tytuł „Mikroprzedsiębiorcy roku 2008”. Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 22 tys. zł oraz dodatkowe 8 tys. zł na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały promocyjne, reklama w mediach, itp.)
Kandydaci będą wybierani na podstawie ścisłych kryteriów: pomysł i okoliczności powstania firmy, sposoby przezwyciężenia problemów przy tworzeniu i rozwoju firmy, podejmowanie nowatorskich rozwiązań i działań, wykorzystanie umiejętności własnych, umiejętność pozyskiwania środków finansowych oraz zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń.
Propozycje nominowanych kandydatów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do 31 sierpnia br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.goras@mazovia.pl
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wskazówki, jak należy go wypełnić,  umieszczone są na stronie internetowej Fundacji: www.kronenberg.org.pl
Szczegółowych informacji udziela także Magdalena Góras – pracownik Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pod numerem telefonu: 22 59 79 767.

Numer: 2008 35   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *