W Cegłowie

Podczas absolutoryjnej sesji Mirosław Walas głosował przeciw udzieleniu absolutorium wójtowi Lisickiemu. Jako dowód złożył oświadczenie, w którym zarzucił cegłowskiemu włodarzowi szereg błędów. Po głosie Walasa czas na...

Głos wójta

– Panie wójcie, radny Walas zarzuca władzy opóźnienia w składaniu wniosków o pożyczki ekologiczne. Czy faktycznie tak jest?
– Już w marcu 2004 roku gmina złożyła wnioski o udzielenie pożyczki na dalszy etap kanalizacji w Cegłowie, budowę wodociągu w Rososzy oraz termommodernizację szkoły w Cegłowie. W czasie spotkania z prezes WFOŚ – panią Lanc usłyszałem publiczne zapewnienie, że gmina dostanie pożyczkę, chociaż jesteśmy na liście rezerwowej. Na to właśnie czekaliśmy, bo pozwoliło nam rozstrzygnąć przetarg na drugi etap budowy kanalizacji. Prace rozpoczną się już w czerwcu.
– Walas był także zbulwersowany zwolnieniem dyrektora Jana Brody oraz odejściem doktora Piotrowskiego. Podobno gmina poniosła z tego tytułu poważne koszty.
– Radny Walas widocznie nie wie, że Jana Brodę odwołałem tylko ze stanowiska dyrektora szkoły, natomiast umowę o pracę rozwiązała z nim dyrektor Beata Walas. Broda nie zgodził się na przyjęcie proponowanych mu warunków pracy, co było równoznaczne z rozwiązaniem umowy. W tej sytuacji należała się mu odprawa zgodnie z przepisami karty nauczyciela. Sprawa rozliczenia doktora Piotrowskiego jest doskonale znana radnemu Walasowi, jako członkowi Rady Społecznej SPZOZ. O zwrot kosztów za wyjazdy doktora Piotrowskiego będzie mógł wystąpić nowy kierownik ZOZ-u na drodze powództwa cywilnego.
– Wróćmy jeszcze do konkursu na dyrektora cegłowskiej placówki. Walas twierdzi, że obrona Brody była podstawą do nieudolnego odwołania go ze stanowiska przewodniczącego rady gminy. To było także przyczyną wyjazdu do kuratorium, aby znaleźć motyw do unieważnienia konkursu na dyrektora.
– To jest jakieś pomieszanie pojęć. Niekompetentny w sprawie zmiany przewodniczącego rady gminy był ówczesny przewodniczący Mirosław Walas. To on, jako prowadzący nadzwyczajną sesję powinien zadbać o prawidłowy przebieg, z głosowaniami włącznie. Wyjazd do kuratorium spowodowany był faktem kandydowania obecnej przewodniczącej rady gminy. Jako dyrektor szkoły Teodora Wójcik nie mogłaby pełnić funkcji przewodniczącej rady gminy. To było także powodem wycofania kandydatury przewodniczącej z postępowania konkursowego. Takie były motywy wyjazdu do Warszawy.
– W oświadczeniu Mirosława Walasa stale przewija się motyw finansowy. Jak to jest z zarobkami gminnej „czapy”?
– Zarobki osób na kierowniczych stanowiskach nie odbiegają od średniej w innych gminach. Zresztą ich wysokość jest ustalona przez ustawę z 1999 roku, o czym Walas doskonale wie, bo w tej sprawie sam również głosował. Na początku kadencji utrzymane one zostały na poziomie wójta Pieńkowskiego. Późniejsze zmiany spowodowały także zmianę mojego wynagrodzenia. Skarbnik i sekretarz mają zarobki na niezmienionym poziomie od kilku lat.
– Można zatem powiedzieć, że gmina nie szasta pieniędzmi, jak stwierdza to Walas.
– Nie tylko nie szasta, ale staramy się maksymalnie oszczędzać. Z tego właśnie powodu mój zastępca pełni obowiązki kierownika komórki księgowej w Zespole Szkół w Cegłowie. Jako osoba odpowiedzialna finansowo (podpisywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych) pobiera dodatek w wysokości 350 złotych. Gdyby gmina zatrudniła kierownika na pełen etat, to nasze koszty wyniosłyby nie 4200 rocznie, a ponad 20 tysięcy. Mówiąc o finansach – w ubiegłym roku pozyskaliśmy blisko 2,7 mln złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na różne inwestycje, że wspomnę tu o modernizacji kotłowni oraz dociepleniu dachu w szkole w Cegłowie, drogach w Kiczkach i Podcierniu czy też wodociągu w Dębniaku i Poddębniaku. Te pieniądze nie tylko zwiększyły nasz skromny gminny budżet, ale także pozwoliły na realizacje wielu ponadplanowych zadań. Jest jeszcze jeden ważny element. Gmina zaciągnęła pożyczki z WFOŚ na ogólną kwotę ponad 1,1 mln. Połowa tych pieniędzy może być umorzona i przekazana na dalsze inwestycje proekologiczne, których nasza gmina nadal potrzebuje.

Numer: 2005 23   Autor: (red)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *