W Mrozach

- Aż się wierzyć nie chce, że już 30 lat istnieje nasze koło emerytów w Mrozach. Padały parafie, zmienił się ustrój, a my trwaliśmy, chociaż tak wielu nas ubyło - tak Urszula Walewska rozpoczęła sprawozdanie z 30 lat działalności koła emerytów, rencistów i inwalidów w Mrozach. Pierwszy zarząd wybrano 16 października 1977 roku, a prezesem koła został wówczas Roman Gryz

Trzydziestka seniorów

W Mrozach / Trzydziestka seniorów Spotykali się raz w tygodniu, tak jak obecnie, jednak w różnych miejscach: czasem w urzędzie gminy, czasem w liceum. Dziś mają swoją przystań w Gminnym Centrum Kultury. Na organizowanych spotkaniach obchodzą okolicznościowe święta patriotyczne i religijne, ale też imieniny, urodziny i jubileusze. Wyjeżdżają również na wycieczki oraz pielgrzymki. Spotkania, jak podkreśliła pani Walewska, zbliżają ich do siebie, urozmaicają szare, a czasem trudne życie. Założyli również zespół śpiewaczy, który umila nie tylko spotkania w gronie seniorów, ale występował również na imprezie z okazji 200-lecia Mrozów, na oddziale rehabilitacji w Rudce czy DPS w Mieni, zyskując sobie wdzięczność pensjonariuszy. Zespół dysponuje instrumentem klawiszowym, podarowanym przez Jadwigę Sabak, na którym gra Jadwiga Polkowska, a na akordeonie - Zofia Zagańczyk. Duże znaczenie mają dla nich wycieczki i pielgrzymki. Wzbogacają ich duchowo, poszerzają wiedzę o Polsce, pozwalając lepiej poznać jej piękno i historię.
Od 22 lat przewodniczącą koła jest niezastąpiona Jadwiga Sowa. To niezwykły człowiek. Mówią o niej, że jest motorem działań i duszą spotkań. Energia, jaką promieniuje i ciepło, z jakim podchodzi do każdego, przenoszą do własnych domów, do rodzin, znajomych wierząc, że nie ma działania bez rezultatu.
Pani Sowa zadbała również o sponsorów dla swojego koła. Dzięki temu na każdym spotkaniu są ciasteczka i herbata. Jest nawet aparat do mierzenia ciśnienia. Od 2005 r. Zarząd Rejonowy ZERiI w Mińsku organizuje dostawę żywności z dostaw unijnych (mąka, ryż, mleko, makaron itp.). Produkty odbiera i rozdziela w Mrozach Danuta Pogoda, za co seniorzy bardzo jej dziękowali.
Podziękowali też wójtowi Dariuszowi Jaszczukowi, który podchodzi do ich problemów z sercem i zrozumieniem oraz Irenie Kazimierskiej za opiekę i współpracę z zarządem rejonowym związku.
Swoje 30-lecie mroziańscy emeryci uczcili w sobotę, 17 listopada w szkole podstawowej, w której uczniowie przygotowali im specjalną część artystyczną. Głównym daniem był koncert zespołu śpiewaczego z nutką humoru w tekstach ułożonych przez emerytów, a na deser – uroczysty obiad, przy którym śpiewano aktualny hymn emerytów z refrenem: - Niech żyją nam seniorzy / przez szereg długich lat / choć im uroda zwiędła / to każdy żyw i chwat.

Numer: 2007 49   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *