Nasza historia

Niewielu mińszczan zdaje sobie sprawę, że w pobliskich miejscowościach, takich jak Marianka, Królewiec, Tyborów czy Pełczanka jest wiele śladów po ludziach wyznania ewangelicko-augsburskiego, które niegdyś zamieszkiwały te tereny. Temu zagadnieniu właśnie poświęcono wystawę „Ewangelicy na ziemi mińskiej”, zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

Śladami luteranów

Nasza historia / Śladami luteranów

Początkowo TPMM posiadało zaledwie trzy zdjęcia, świadczące o pobycie ewangelików na naszych ziemiach. Z czasem jednak eksponatów zaczęło przybywać, za sprawą mieszkańców Mińska i nie tylko, którzy w darze znosili cenne materiały. Najwięcej ich podarowali mińskiemu towarzystwu: Józef Mazowiecki – sołtys Królewca, państwo Padzikowie z Marianki, Irena Cyran z Tyborowa, pan Hakiel z Mińska pani Stosio z Królewca oraz ks. proboszcz parafii ewangelickiej z Węgrowa – Bogdan Wawrzecki. Dodatkowych informacji dotyczących historii kościoła ewangelicko-augsburskiego udzielił w wykładzie dla zgromadzonych gości ks. dr Włodzimierz Nast z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Warszawie. Zebrani mieli także okazję do wysłuchania psalmów, w wykonaniu chóru ewangelickiego, również z kościoła p.w. Świętej Trójcy.
W Królewcu wiodły prym trzy rodziny wyznania ewangelickiego: Henke, Bork i Tepper. Pozostałości tamtejszego cmentarza przetrwały do dziś. Rodzina Henke prowadziła winiarnię. Ufundowała m.in. przydrożną kaplicę, znajdującą się dziś przy szosie przecinającej wieś, a jeden z członków tej rodziny uratował od egzekucji Polaków aresztowanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku.
W Mariance osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego zamieszkiwały do jesieni 1939 roku. Znajdowała się tam drewniana kaplica, która została spalona w 1939 roku, a także cmentarz. Mieszkały tam m.in. rodziny Janków, Rederów, Neumannów, Sieglerów oraz Restów. Pod koniec 1939 roku Niemcy wysiedlili z Marianki większość mieszkańców na tereny obecnych polskich województw zachodnich. W kronice szkoły w Mariance zachowały się informacje o życiu tamtejszej ludności ewangelickiej.
Również w Tybrowie i Pełczance zamieszkiwali luteranie. W tej ostatniej znajdował się dom modlitw oraz cmentarz. Najbardziej znane rodziny w tej wsi to: Kurzowie, Langertowie, Guzowie, Eislerowie, Bayerowie, Steinertowie, Gertsmannowie, Hibrandowie i Jeschowie. Podobnie rzecz miała się w Tybrowie, gdzie wiodącą rolę odgrywała rodzina Hoffmannów, a także Małorek, Krutoff i Staedtke. Również tam był dom modlitw, który przetrwał do dziś, a zagajnik ukazuje pozostałości dawnego cmentarza.
Oprócz wielu fotografii, na wystawie przedstawiono prasę, biuletyny, informatory, śpiewniki i książki ekumeniczne. Wyeksponowano również butelki po winach z winiarni Henke w Królewcu czy dawną mapę Polski pod wzgl. kościelnym ewangelickim.
Wystawa w TPMM została współfinansowana ze środków Starostwa Powiatowego, do czego dołączyli również sponsorzy: Studium Języków Obcych i cukiernie: Janeczka oraz Kolasińska (ta druga ofiarowała malowniczy tort) oraz bar Jedynka. Wystawę przygotowywali: Tomasz Adamczak, Alicja Gontarek, Michał Rogala, Marek Łodyga, Damian Sitkiewicz oraz Piotr Nowicki.

Numer: 2007 40   Autor: Justyna Olkowicz-Gut

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *