Akcja na Mazowszu

Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym roku po raz pierwszy przeprowadzi kompleksową inwentaryzację najstarszych i najcenniejszych alei i szpalerów drzew na Mazowszu. Otoczenie ich opieką to jedyna szansa, aby te wyjątkowe i cenne drzewa nie zniknęły z krajobrazu Mazowsza

Drzewa pod opiekę

Akcja na Mazowszu / Drzewa pod opiekęNiekontrolowana wycinka drzew sprawia, że coraz częściej z krajobrazu Mazowsza znikają stare, cenne dla różnorodności biologicznej i krajobrazowej aleje i szpalery drzew. Na problem ten zwracają uwagę liczne organizacje ekologiczne. Stare drzewa są istotnym elementem ekosystemu – są środowiskiem życia bezkręgowców i ptaków, w tym wielu rzadkich gatunków. To one także nadają unikalny charakter pejzażowi Mazowsza. Bardzo często są także związane z historią lokalnych społeczności.
Przygotowując się do przejęcia zadań z zakresu ochrony, Urząd Marszałkowski wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia ogólnowojewódzkiej inwentaryzacji pomnikowych alei i szpalerów drzew. Jej celem będzie otoczenie opieką najcenniejszych i najstarszych drzew na Mazowszu. Program będzie podzielony na dwie części.
- W pierwszym etapie prac planowana jest szczegółowa inwentaryzacja drzew w alejach i szpalerach zaproponowanych do uznania za pomniki przyrody przez powiaty i gminy. Lista ta powstała w oparciu o przeprowadzoną w powiatach i gminach ankietę. Zinwentaryzowane zostaną tylko te drzewa, które do tej pory nie zyskały statusu pomnika przyrody. W drugim etapie prac przygotowane zostanie zestawienie pomnikowych alei i szpalerów na terenie województwa, które już znajdują się w zasobach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz gmin, tj. zostały uznane za pomniki przyrody – informuje rzecznik prasowa Marta Milewska.
Wyniki opracowania zostaną przekazane konserwatorowi przyrody oraz zainteresowanym gminom i powiatom, co może przyczynić się do uznania dodatkowych, cennych alei i szpalerów za pomniki przyrody. Aby tak się stało, nie jest potrzebna zgoda zarządcy (właściciela) terenu, na którym znajduje się obiekt, jednak z uwagi na „uspołecznianie” podejmowanych decyzji, organ uznający obiekt za pomnik przyrody stara się taką zgodę uzyskać.

Numer: 2007 29   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *