W Mińsku

Organizowany przez miński MDK projekt wyrównywania szans dzięki interdyscyplinarnym warsztatom to 11 wakacyjnych dni wypełnionych zajęciami artystycznymi, ruchowymi i naukowo-poznawczymi. W warsztatach wzięło udział 40 dzieci - głównie uczniów Dąbrówki i Piątki - skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wyrównywacz MDK

W Mińsku / Wyrównywacz MDKKażdy dzień warsztatów obejmował bloki zajęć z podziałem na dwie grupy wiekowe lub wyjazdy za miasto. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdego dnia dzieci otrzymywały ciepły posiłek w przerwie między zajęciami lub suchy prowiant na wyjazdy.
Projekt rozpoczął się 23 czerwca Dniem Integracji na ludowo i wiankami. Kolejno następowały dni - sportowy, techniki, muzyki i tańca, plastyki, kultury lokalnej, ekologiczny, teatru, dzień kultur egzotycznych i książki. Program warsztatów został ułożony w taki sposób, aby dzieci poznały miasto (lekcje w Muzeum Ziemi Mińskiej), lokalne zwyczaje (Noc Świętojańska), okolice Mińska (zabytki Siennicy i Liwu), miały kontakt z dziedzictwem innych kultur (wyjazd do Muzeum Azji i Pacyfiku) i zdobyczami techniki (Muzeum Nauki i Techniki oraz kino w technice 4D), rozwijały się twórczo (warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne, wokalne) i intelektualnie (zajęcia czytelnicze) oraz były aktywne ruchowo (wyjazdy na basen, zabawa w podchody). Zdobyte podczas warsztatów umiejętności i powstałe prace dzieci zaprezentowały na dniu sztuk wszelakich, na które zaproszeni zostali rodzice, dziadkowie, przedstawiciele prasy oraz władze miasta, przedstawiciele policji i MKRPA.
Podczas tego ostatniego dnia półkolonii wręczono nagrody rzeczowe za dobre zachowanie, aktywność i frekwencję na zajęciach oraz, dla dzieci wyróżniających się talentami artystycznymi, karnety umożliwiające całoroczne, bezpłatne uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez MDK, który dziękuje instytucjom partnerskim za pomoc.

Numer: 2007 28   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *