Na ostatniej w minionym roku sesji w Stanisławowie radni zdążyli jeszcze dokonać nieznacznych zmian w budżecie na 2004 rok.

Cięcia i dodatki

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan wydatków o 1.200 zł (w tym na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii i usług remontowych) – kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia przeciwpożarowego. W oświacie i wychowaniu zmniejszono o 18.070 zł plan wydatków rzeczowych i na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; zwiększono natomiast kwotę na ich wynagrodzenia osobowe. Uszczupliły się też kwoty na pomoc społeczną o 1.354 zł, ale tym samym zwiększyły się jej świadczenia społeczne z przeznaczeniem 1.300 zł na dożywianie uczniów w szkołach. (syl)

Data: 13.05.2005Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *