Na podatkowej sesji stanisławowskiej rady gminy wiało nudą. Bez echa przeszły uchwały o podatku leśnym, rolnym, środkach transportu czy od nieruchomości.

Koncert życzeń

Głosy odezwały się dopiero pod koniec sesji. Wtedy rozpoczęła się dyskusja nad planem inwestycyjnym. Głos zabrał wójt Witczak: - Proponuję dopisanie do planu punktów dot. remontu szkoły podstawowej w Stanisławowie w latach 2006/2007 oraz remontu i modernizacji GOK-u na lata 2007/2008. Wniosek ten został poparty przez radę. Radny Kowalczyk postulował przyśpieszenie zakończenia budowy drogi w Kolonii Stanisławów. A gdy inni radni też chcieli zmian w planie, Sasim nazwał dyskusję koncertem życzeń. Ostatecznie uchwała o planie inwestycyjnym dostała 9 głosów za, 1 był przeciw, a 3 radnych wstrzymało się od głosu. (syl)

Data: 13.05.2005Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *