Pod paragrafem

Strażnicy nie mogą karać

Pod paragrafem / Strażnicy nie mogą karać30 grudnia 2002 roku minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie rozszerzające uprawnienia straży miejskiej. Zgodnie z jego treścią straż miejska otrzymała uprawnienia do kontrolowania prędkości za pomocą popularnych radarów. I tu powstał problem prawny. Rozporządzenie w tym zakresie jest niezgodne z przepisami „prawa o ruchu drogowym”. Według przepisów tej ustawy, straż miejska może jedynie blokować pojazdy, jeśli zostały źle zaparkowane (w Warszawie od kwietnia zamiast blokowania, będą robione zdjęcia) oraz może usuwać (przemieszczać) pojazdy, jeżeli zagrażają bezpieczeństwu. Nie ma zatem mowy o kontrolowaniu prędkości pojazdów.
Zapisy rozporządzenia MSWiA zakwestionował rzecznik praw obywatelskich, który stwierdził, że rozporządzenie w tym zakresie zostało wydane z naruszeniem prawa. Jeżeli więc kierujący pojazdem odmówią przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości od miejskich strażników, mogą przed sądem (bo w takim przypadku będzie się toczyło postępowanie sądowe) posłużyć się argumentem, że RPO uznaje prawo straży miejskiej do kontrolowania prędkości za wątpliwe. Trzeba oczywiście liczyć się z długą drogą sądową, ale od niekorzystnego dla kierowcy wyroku można wnieść w ciągu 7 dni (licząc od daty jego doręczenia) sprzeciw, który spowoduje utratę mocy takiego wyroku. Możemy także (ale dopiero po wyczerpaniu drogi sądowej) złożyć skargę konstytucyjną. Trzeba jednak pamiętać, że skarga nie może dotyczyć indywidualnej sprawy, a jedynie przepisów, na podstawie których wydane zostało orzeczenie. Taka skarga jest wolna od opłat sądowych, musi być jednak sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skarżący może także wystąpić z wnioskiem o przydzielenie mu pełnomocnika z urzędu (nie pociąga to dodatkowych wydatków). Warto zatem walczyć, bo pozwoli to na szybką reakcję ministra i zmianę wadliwych zapisów. A tak na marginesie - śpieszmy się powoli.

Numer: 2006 15   Autor: (red)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *