Podczas ostatniej sesji stanisławowskiej RG (30 marca) podjęto uchwałę dot. zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Zmiany w Stanisławowie

Skarbnik gminy, Czesława Kaim poinformowała o wzroście budżetu o 149 tys. zł w zakresie zadań własnych – dożywianie mieszkańców (ponad 20 tys. zł), zwiększenie dochodów o wpłaty na dożywianie uczniów w szkołach, bo od 1 kwietnia znikają środki specjalne; 360 zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 4,5 tys. zł przeniesiono z bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej do inwestycji za garaż OSP w Rządzy, 2 tys. zł przeznaczono na zwiększenie zasiłków obligatoryjnych, 840 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, a 500 zł na zakup usług pozostałych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (syl)

Data: 18.05.2005Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *