Podczas absolutoryjnej sesji w Stanisławowie wójt Wojciech Witczak poinformował m.in., że budowę wodociągu w Ołdakowiznie i Wólce Pieczącej przeniesiono na 2006 r. z powodu opóźnienia projektantów.

Witczak raportuje

Do użytku oddano gimnazjum w Stanisławowie, drogę w Rządzy, zbudowano rondo w Stanisławowie na skrzyżowaniu ulic Wołomińskiej ze Szkolną, oświetlono 1 km drogi i postawiono 20 lamp ulicznych. Zwodociągowano też ponad połowę gminy, opracowano projekt oczyszczalni ścieków i kanalizacji, przygotowano Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Ładzynia i Wólki Pieczącej. Wójt wskazał także na problemy związane z subwencją na oświatę – gminie nie starcza nawet na połowę potrzeb, a na stypendia z potrzebnych 120 tys. zł otrzymała zaledwie 9.400 tys. zł. Witczak podał też dane dotyczące liczby pracowników gminnych i ich wykształcenia. Wysiłki i pracę wójta docenili radni, którzy udzielili mu absolutorium przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 przeciw. (syl)

Data: 18.05.2005Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *