Powstałe w 2004 roku stowarzyszenie o nazwie „Związek Doliny Świdra” chyli się ku upadkowi. Tak naprawdę sama kwestia jego zorganizowania nie została do końca dopięta.

Nici ze stowarzyszenia

Akcesorami związku były trzy gminy: Kołbiel, Latowicz i Siennica. Cel był szlachetny - poprawienie ekologii rzeki Świder w oparciu o własne i unijne pieniądze. Już na etapie uchwalania statutu doszło do zapisów sprzecznych z prawem w kwestiach zadań związku i jego roli, składu komisji rewizyjnej, częstotliwości spotkań oraz majątku i rozliczeń. Wszystko to zostało zakwestionowane w trybie nadzoru przez Wojewodę Mazowieckiego. W tej sytuacji rady gmin akcesyjnych, po konsultacji ich wójtów, wprowadziły poprawki do statutów i zgłosiły związek ponownie do rejestru.
Ciężka sytuacja finansowa akcesorów, liczne zadania, zwłaszcza w dziedzinie budowy infrastruktury komunalnej oraz bariera urzędnicza nadzoru wojewódzkiego spowodowały, że cenna inicjatywa została uśpiona. Wójt gminy Latowicz Bogdan Świątek-Górski zdecydował o wystąpieniu z tworzonego związku. Radni gminy bezwzględną większością głosów podjęli uchwałę uchylającą poprzednie uchwały w sprawie statutu Związku Gmin Doliny Świdra. (fz)

Data: 25.05.2005Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *