Osoby, które do 31 grudnia 1998 roku były właścicielami gruntów zajętych pod drogi publiczne (gminne lub powiatowe) mogą ubiegać się o odszkodowanie.

Odszkodowania za drogi

W przypadku dróg gminnych pieniądze wypłaca wójt, a innych – skarb państwa. Ostateczną decyzję wydaje wojewoda na podstawie złożonej dokumentacji, której podstawę stanowi ujawnienie w księdze wieczystej przejęcia części lub całego gruntu na skarb państwa.
Ustawa odszkodowawcza obowiązuje tylko do końca 2005 roku, więc trzeba się śpieszyć. Wnioski o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie należy składać do starostwa powiatowego w Mińsku przy ul. Kościuszki 3 (tel. 758 42 05). Na pieniądze można czekać kilka miesięcy, a nawet lat. Jednak warto, bo kwoty odszkodowań wyliczone przez zatrudnionego przez starostę rzeczoznawcę nie muszą być wcale małe. W zależności od powierzchni i stanu zajętego gruntu mogą wynosić od kilku do nawet ponad stu tysięcy, które otrzymał z mocy ustawy jeden z mieszkańców Sulejówka. Nie wszystkim burmistrzom i wójtom zależy na promowaniu odszkodowań, gdyż muszą je wypłacać mieszkańcom z budżetu gminy. Tym bardziej godne pochwały są działania wójta Zielińskiego z Siennicy, który z własnej inicjatywy przygotowuje poszkodowanym wnioski odszkodowawcze. (jzp)

Data: 08.06.2005

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *