W czasie wakacji na liniach kolejowych prowadzona będzie ogólnopolska kampania adresowana do kierowców przypominająca zapisy art. 28 Kodeksu Drogowego o przejeździe przez przejazd kolejowy.

Akcja na przejazdach

Pod hasłem „Bezpieczny przejazd zależy także od ciebie” na drogach dojazdowych do skrzyżowania dróg z koleją na planszach wywieszone zostaną plakaty informacyjne o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, zaś na przejazdach kolejowych patrole złożone z funkcjonariuszy policji, straży ochrony kolei pracowników linii kolejowych będą wręczali ulotki, udzielali pouczeń w przypadkach naruszenia przepisów. - Mimo iż w 97% sprawami wypadków na przejazdach są kierowcy, nie ma zgody, aby wypadki na przejazdach były miejscem tragedii jedynie za przyczyną braku wyobraźni czy brawury – ostrzegają kolejarze. (jzp)

Data: 06.07.2005Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *