W piątek, 2 grudnia, w sali senatu Akademii Podlaskiej otwarto Międzynarodową Konferencję Naukową pod hasłem: „Życie Społeczne Polaków na Wschodzie i ich kontakty z Polską”.

Zawiało wschodem

Wzięli w niej udział naukowcy i działacze z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Podsumowania 10-lecia działalności siedleckiej „Wspólnoty Polskiej” dokonał Jerzy J. Myszkowski. Z racji tego, że referentów przybyło ponad 30, czasu na wygłoszenie swojej prelekcji mieli oni tylko 10 minut. A o czym można było posłuchać? Między innymi o społeczno-politycznych aspektach funkcjonowania Polaków w niepodległej Ukrainie czy współczesnej sytuacji mniejszości polskiej na Litwie. A nawet o takich zagadnieniach, jak rozwój międzynarodowej współpracy w ramach studenckich programów oświatowych czy kazachstański obraz dziejów Polaków w podręcznikach historii, albo... metafora Ostrej Bramy w kulturze. Słowem - dla każdego coś interesującego. (el)

Data: 07.12.2005Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *