Laura jest nagrodą powiatu mińskiego przyznawaną za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi i promocji powiatu mińskiego w następujących dziedzinach: nauka i oświata, kultura i sztuka, sport, rozwój przedsiębiorczości, rolnictwo i ochrona środowiska, działalność społeczna na rzecz wspólnoty powiatowej.

Do Laury 2005

Do Laury 2005 Prawo zgłaszania kandydatów do Laury (do dnia 31 grudnia 2005 r.) mają komisje stałe rady powiatu, zarząd, organy miast i gmin z terenu powiatu, organizacje społeczne, zawodowe i gospodarcze, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność w dziedzinach objętych nagrodą. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia) oraz szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć kandydata. (jzp)

Data: 21.12.2005Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *