Kałuszyn został uhonorowany dyplomem za zajęcie III miejsca w finale konkursu Samorząd Przyjazny Oświacie, w kategorii gminy wiejskie.

Przyjaźni oświacie

Konkurs zorganizowała Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. W konkursie brało udział kilkadziesiąt samorządów z województwa mazowieckiego. Jury oceniało m.in. środki przeznaczone na oświatę w 2004 roku, średnią wysokość dodatków płacowych dla nauczycieli, formy pomocy materialnej dla uczniów, wyniki i wnioski ze sprawdzianów i egzaminów, liczbę uczniów przypadająca na etat, procent dzieci 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, ofertę zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów. Informując o tym radnych,wiceburmistrz Marian Soszyński podkreślił ich rolę w tym sukcesie, gdyż to radni przeznaczają pieniądze na oświatę. (zgm)

Data: 11.01.2006Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *