Wybrany na X Walnym Zjeździe Mazowieckiego Towarzystwa Kultury 28 listopada 2005 roku nowy prezes Janusz Ostrowski zwołał 14 stycznia 2006 roku noworoczne spotkanie Zarządu Głównego MTK.

Mobilizacja w MTK

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście z różnych instytucji samorządowych i gospodarczych oraz kościelnych. Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej reprezentował dyrektor „Caritas” DWP, ks. prałat Krzysztof Ukleja. Był też honorowy, długoletni prezes MTK Zygfryd Rekosz.
Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie wzajemnych życzeń przystąpiono do problematyki merytorycznej. Główne kierunki działania MTK omówił prezes Ostrowski. Z braku pieniędzy i niechęci przez Urząd Stołeczny umorzenia zaległości w opłacie czynszowej, towarzystwo będzie zmuszone opuścić lokal przy ul. Chocimskiej. Jest inicjatywa utworzenia Centrum Regionalnej Informacji w Warszawie w celu gromadzenia danych o towarzystwach regionalnych i ich działalności. W czerwcu bieżącego roku MTK będzie obchodzić 40-lecie swojego istnienia. W związku z tym zostanie zorganizowany Sejmik Regionalnych Towarzystw Kultury, wydany specjalny numer magazynu „Moje Mazowsze” oraz wykonany medal okolicznościowy. Towarzystwo liczy na pomoc Urzędu Marszałkowskiego, samorządowców terenowych i sponsorów. Należy wspomnieć, że w 5-osobowym prezydium ZG MTK jest Janusz Omelianiuk z Siedlec i Franciszek Zwierzyński z Mińska. (fz)

Data: 18.01.2006Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *