W związku z nie otrzymaniem opinii z RIO wycofano z porządku obrad sesji w Dębem Wielkim udzielenie absolutorium dla wójta.

Absolutorium odłożone

Absolutorium odłożoneW rezultacie cała sesja sprowadziła się do wysłuchania sprawozdań z bieżącej działalności wójta oraz podległych gminie instytucji. Wójt Wodnicka obszernie poinformowała radnych o stanie spraw sądowych, w których gmina jest stroną. Ze sprawozdaniami kierowników SP ZOZ, Biblioteki Publicznej, SZAS radni mieli możliwość zapoznania się już wcześniej, dlatego też pytania były konkretne i rzeczowe. Z przedstawionych dokumentów wynika, że jednostki realizują swoje cele statutowe w miarę posiadanych możliwości i środków. A z faktów i dyskusji - że przyszła już rada musi przeznaczyć spore środki na dostosowanie Ośrodka Zdrowia do standardów europejskich, czyli wybudowanie podjazdów i sanitariatów dla niepełnosprawnych, wydzielenie poczekalni dla dzieci zdrowych, powiększenie pomieszczenia dla laboratorium, przeniesienie gabinetu ginekologicznego. Na prośbę radnych sprawozdanie o stanie oświaty w gminie było przygotowane pod kątem racjonalności sieci szkół.
W trakcie dyskusji taktownie szczegół ten przemilczeli, zajmując się tematem zastępczym, czyli zasadnością kupna spawarki przez szkołę w Rudzie, który jak się później okazało, był jak najbardziej zasadny. (zgm)

Data: 26.04.2006Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *