Głosowanie nad absolutorium dla burmistrz Wołkiewicz było w zasadzie formalnością.

Super - absolutna

Super - absolutna W ubiegłym roku osiągnięto najwyższy wskaźnik na wydatki inwestycyjne w historii gminy. Kwota przeznaczona na inwestycje wyniosła 3 798 641 zł, co stanowiło 33,5% całego budżetu. Duża część z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje pochodziła ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu zakończono wodociągowanie gminy, skanalizowano praktycznie cały Kałuszyn, prowadzono remonty w szkołach, wyremontowano wiele ulic i dróg. Majątek komunalny zwiększył się w ubiegłym roku o 3 700 000 zł. i wynosi 25 200 000 Na uwagę zasługuje fakt, że pieniądze przeznaczone na inwestycje były tylko o 50 tys. mniejsze od wydatków na oświatę, co rzadko zdarza się w gminach, a świadczy o racjonalnym gospodarowaniu finansami. Podobnie zapowiada się ten rok, bowiem rozstrzygnięte już przetargi przeszły po dużo niższych cenach niż założono w budżecie, w związku z tym będzie można pomyśleć o następnych inwestycjach. Stosowne plany mają być przedstawione radzie w czerwcu. Teresa Przybyłko, przewodnicząca komisji rewizyjnej, w uzasadnieniu wniosku komisji o udzieleniu absolutorium w samych superlatywach wypowiadała się o władzach gminy, podkreślając, że to głównie dzięki ich pracy i zaangażowaniu gmina osiągnęła takie wyniki. Wobec powyższych faktów radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla burmistrz Wołkiewicz za rok 2005. (zgm)

Data: 04.05.2006Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *