W Kałuszynie obrady Rady Miasta poprowadził Janusz Kazimierz Pełka, radny senior.

Czysty Pełka

On też został zgłoszony jako jedyny kandydat na przewodniczącego gminy. Komisja Skrutacyjna w osobach Teresa Przybułek, Elżbieta Stryczyńska i Tomasz Glinka podliczyła głosy – Pełka został wybrany jednogłośnie. Nowy przewodniczący opowiedział o sobie pokrótce, m.in. że jest rodowitym kałuszynianinem, zna problemy całej gminy, a w Radzie Miasta działa już ósmy rok. – Agentem SB nie jestem i nie byłem – podsumował, wzbudzając wesołość wśród zebranych, w tym byłej burmistrz Zofii Wodnickiej i zasiadającego obok nowego włodarza – Mariana Soszyńskiego. Na wiceprzewodniczącą wybrano także jednogłośnie Ewę Standziak – najstarszą radną stażem (to już jej 4 kadnecja). (syl).

Data: 29.11.2006Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *