Czerwcowa sesja rady miasta Kałuszyn przyniosła duże, ale i bardzo oczekiwane zmiany w... portfelach sołtysów.

Sołtysom się dostało

Rada zdecydowała o podniesieniu diet za obecność na sesji, naradach z burmistrzem, także za wyjazdy związane z rozliczaniem podatków oraz w wypadku wydelegowania przez burmistrza z 46 do 70 zł. Radni uczynili tym samym zadość prośbom wybranych niedawno sołtysów. Ci zgodzili się, iż nie będą już domagać się zwrotu kosztów dojazdów. Sołtysi będą też lepiej wynagradzani za egzekwowanie podatków. Rada uchwalił, że inkaso za pobór podatków wzrośnie z 8 do 10%. (pd)

Data: 04.07.2007Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *