Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej ukazał się „Rocznik Kałuszyński - zeszyt 7”.

Kałuszyński 2007

Jest to praca zespołu redakcyjnego (11 osób), któremu przewodniczył prezes TPZK Jerzy Wierzbicki, o objętości 260 stron formatu A-5. Okładki są projektu Mariana Pełki - pierwsza przedstawia litografię Marcina Zdrojowskiego „Bitwy pod Kałuszynem 13 maja 1831 roku”, a ostatnia ujmuje w zdjęciach kościoły mariawickie w Żeliszewie, Żarnówce, Cegłowie i Wiśniewie.
Rocznik zawiera artykuły, rozprawy, studia, źródła i materiały, kronikę dziejów Kałuszyna i okolic, recenzje omówienia, listy do redakcji oraz. pro memoria. Tematy rocznika dotyczą dziejów Kałuszyna i okolic. Wszystko wzbogacone zdjęciami, opracowanymi bądź wykonanymi przez Mariana Pełkę. Autorzy noszą się z zamiarem publikowania na łamach rocznika nie tylko historii miasta, ale także ważnych wydarzeń współczesnych i zapraszają do współpracy zainteresowane osoby. Publikacja powstała dzięki wsparciu sponsorów, a zwłaszcza Starostwa Powiatowego i Banku Spółdzielczego w Mińsku oraz Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Dodać trzeba, że autorzy swoje materiały przekazali do druku nieodpłatnie. (fz)

Data: 17.10.2007Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *