Mińsk spółdzielczy

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze SM Przełom odbyto w dwóch turach przy podobnej jak w minionym roku, słabej frekwencji. Prym na nich wiodły kobiety, zarówno jako prowadzące obrady, jak też i aktywne w dyskusji o spółdzielczej problematyce. Podjęto wiele istotnych uchwał, a przede wszystkim zmniejszono liczebność Rady Nadzorczej

Walne w Przełomie

Mińsk spółdzielczy / Walne  w Przełomie

W dniach 20-21 czerwca w klubie osiedlowym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Zgodnie ze statutem przeprowadzono je w częściach, ponieważ spółdzielnia zrzesza przeszło 3 tysiące członków i przy dużym zainteresowaniu uprawnionych inna formuła nie byłaby możliwa. Podział Walnego tylko na 2 części budził już pewne zaniepokojenie. Okazało się jednak, iż zwołujący zgromadzenie zarząd oraz rada nadzorcza, podjęli słuszną decyzję, gdyż w obu częściach uczestniczyło tylko 100 członków, czyli niewiele powyżej 3% uprawnionych.
SM „Przełom” posiada 110 budynków wielomieszkaniowych usytuowanych w Mińsku Mazowieckim (107), Kałuszynie (2) oraz Kołbieli (1) o 3901 mieszkaniach, 127 lokali użytkowych, 305 garaży i miejsc postojowych w częściach garażowych budynków. Ogólna powierzchnia zasobów wynosi ponad 200 tys. m², a są one zlokalizowane na 28,5 ha gruntów, z tego blisko 26 ha to grunty stanowiące własność Spółdzielni, a pozostałe 2,5 ha jest w użytkowaniu wieczystym. W/g prezentowanej struktury własności blisko 2500 lokali jest na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa, natomiast około 1300 to lokale stanowiące odrębną własność. W okresie sprawozdawczym na remonty i konserwacje Spółdzielnia wydatkowała łącznie 3,7 mln zł, a koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2011 r. wyniosły ponad 18,8 mln zł.
Wiele czasu zajęła dyskusja, w trakcie której poruszono szeroki wachlarz zagadnień związanych z zamieszkiwaniem w spółdzielczych zasobach. Członkowie, którzy dotrwali do końca obrad, wykazali się doskonałą kondycją, gdyż zebrania rozpoczynały się od 17.00, a kończyły się w późnych godzinach wieczornych.
W trakcie obrad członkowie z satysfakcją i zadowoleniem przyjęli informację o uhonorowaniu spółdzielni przez Radę Miasta tytułem „Zasłużony Dla Miasta Mińsk Mazowiecki”, a okolicznościowy dokument potwierdzający ten fakt umieszczono na honorowym miejscu w sali obrad.

Numer: 2012 26   Autor: Witold KopećKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *