Siennica drogowa

Zaproszony na sesję majową br. wice dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marcin Kozera nie powiedział radnym i sołtysom nic obiecującego na temat modernizacji następnych odcinków drogi nr 802 Mińsk Mazowiecki – Seroczyn przez: Pogorzel, Starą Pogorzel i Żaków

Trzeba cierpliwości

Wydawało się, że zaraz po przebudowie drogi wojewódzkiej na terenie Siennicy ZDW przystąpi do modernizacji następnych odcinków. Takie przypuszczenia mieli zainteresowani, parząc z zazdrością na stolicę gminy, gdzie ulepszono jezdnię, wykonano rozjazdy, parkingi i zatoki oraz dwustronne chodniki. Siennica zmieniła swoje oblicze, stając się miejscowością piękną i bezpieczną w ruchu drogowym. Okazuje się, że oczekiwania Pogorzeli oraz Żakowa w najbliższym czasie nie ulegną zmianie, pomimo że – ze względu na szkoły podstawowe – poprawa bezpieczeństwa oraz przejezdności dróg jest tam bardzo wskazana.
Obecny na sesji przedstawiciel dyrekcji ZDW nie miał dobrych wieści. Ogólnoeuropejski kryzys i brak pieniędzy uniemożliwia rozpoczęcie dalszego inwestowania na drodze nr 802. Zachodzi nawet obawa przedawnienia uzgodnień administracyjnych w tej sprawie. Wiadomo, że w pierwszej kolejności pieniądze przeznaczane są na budowanie autostrad, a dopiero później na drogi wojewódzkie i powiatowe, nie mówiąc o drogach gminnych. Trzeba zdawać sobie sprawę, że atrakcyjne dofinansowania ze środków unijnych radykalnie maleją. O ile gminy mogą jeszcze liczyć na dofinansowanie w infrastrukturę sanitarną, tak na drogi gminne najtrudniej jest coś otrzymać. Należy też brać pod uwagę, że ceny materiałów drogowych w tym i komponentów potrzebnych do produkcji asfaltu ciągle rosną.
Z przykrością trzeba stwierdzić, że dyskusja radnych gminnych w temacie wystąpienia dyrektora ZDW była mało rzeczowa. Poruszano problemy nieistotne jak: lokalizacja przystanku autobusowego czy przejścia dla pieszych, nie przyjmując przy tym racji technicznych. Z dyskusji trudno było wywnioskować, jaka jest strategia docelowa ZDW w kwestii modernizacji omawianych odcinków drogi nr 802, a radni tego nie dociekali.

Numer: 2012 23 Autor: (fz)