Na harcerskim szlaku

Kto kiedyś, nawet na krótki czas doświadczył harcerskiej przygody, ten na zawsze darzył będzie sentymentem harcerski mundur i wszystko, co z nim związane

Pomocna brać

Na harcerskim szlaku / Pomocna brać

Na początku lipca informowaliśmy o inicjatywie, jaka zrodziła się na czerwcowej zbiórce Ruchu Przyjaciół Harcerstwa w salach dłużewskiego dworku.Otóż grono uczestników zapowiedziało powołanie w ramach Ruchu stowarzyszenia, które wg obowiązującego w Rzeczpospolitej prawa umożliwi rzeczowe bądź finansowe wspomaganie działalności mińskiego Hufca ZHP Mazowsze.
Słowo się rzekło i 2 września w sali Klubu Osiedlowego SM Przełom spotkali się członkowie-założyciele stowarzyszenia. Piętnastoosobowy zespół: Janusz Chojnowski, Paweł Fordoński, Mieczysław Gańko, Romuald Gromulski, Krzysztof Grubek, Czesław Gągol, Janusz Księżopolski, Bogusław Lejman, Irena Łukaszewska, Andrzej Maliszewski, Zbigniew Nowosielski, Krzysztof Roguski, Elżbieta Sieradzka, Ignacy Wieczorek i Bogusław Zwierz, podjął stosowne uchwały pozwalające zgłosić do KRS fakt powołania stowarzyszenia o nazwie Mińskie Bractwo Harcerskie (MGH). Uchwalono statut i dokonano niezbędnych ustaleń umożliwiających rozpoczęcie działalności po sądowej rejestracji.
W statucie czytamy – stowarzyszenie jest ruchem społecznym grupującym sympatyków harcerstwa, a celem są m.in. upowszechnianie tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, udzielanie pomocy Hufcowi ZHP Mazowsze w zakresie pozyskiwania sprzętu i środków na prowadzenie bieżącej działalności statutowej, propagowanie i wspieranie harcerskich inicjatyw związanych z ochroną środowiska i ekologią. Twórcy stowarzyszenia zapewniają, że skład bractwa harcerskiego będzie szybko się powiększał, gdyż harcerstwo ma wielu przyjaciół, którym zależy, aby ZHP wracał do czasów, kiedy utożsamiany był z przygodą, wypoczynkiem, kształtowaniem postaw patriotycznych i hartem woli. Mają też nadzieję, że wśród sojuszników harcerstwa znajdą się jak dawniej nauczyciele i harcówki powrócą do szkół, a dzieci i młodzież w harcerskim mundurku będą częściej widywani na patriotycznych uroczystościach. Przy tym przypomnieć warto, że tak jak przed laty, także dzisiaj harcerski mundur zobowiązuje i jest potwierdzeniem, że na tego, który go nosi, można liczyć. Zresztą wypowiadane po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego zdanie – „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy” – nie jest pustym sloganem. To właśnie wyróżnia harcerzy wśród rówieśników. Póki co stan harcerstwa jest taki jaki widzimy wokół nas. Ale i dla harcerstwa przyjdzie dobry czas. Stara harcerska brać na to liczy i mocno w to wierzy.

Numer: 2010 37   Autor: Witold KopećKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *