Tydzień z prawem (185)

W czasie wakacji poznałam fajnego chłopaka. Wymieniliśmy się numerami telefonów...  Po jakimś czasie wróciłam do narzeczonego, ale dostaję dziwne wiadomości od przygodnego  znajomego.  Najpierw wyznał mi uczucie,  a teraz wysyła  mi  20  smsów  dziennie. Dzwoni w  dzień  i  w  nocy... Zmieniłam numer,  ale    jakimś  cudem  on go zdobył.  Na  początku  to  ignorowałam,  ale  jak  ostatnio  wyszłam  wieczorem  przed  dom  i  zobaczyłam,  że  on  stoi  pod  bramą,  to  się  przestraszyłam.  Czytałam  o  nękaniu,  ale  jak  stwierdzić  czy  to  już  jest  nękanie  czy  jeszcze  nie?  Czuję  się  osaczona…  Co  mogę  z  tym  zrobić?

Nękanie na żądanie

Zgodnie  z  treścią  art.  190a  §    1  ustawy  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  KK  (Dz.  U.  Nr  88,  poz.  553  z  późn.  zm.),  kto  przez  uporczywe  nękanie  innej  osoby  lub  osoby  jej  najbliższej  wzbudza  u  niej  uzasadnione  okolicznościami  poczucie  zagrożenia  lub  istotnie  narusza  jej  prywatność,  podlega  karze  pozbawienia  wolności  do  lat  3. Jako  przedmiot  ochrony  w  w/w  przepisie  ustawodawca  przyjął  dobro  jakim  jest  wolność. Także do  prywatności i  od  strachu. 

Pani  wątpliwości  co  do  zdefiniowania  nękania  są  jak  najbardziej  uzasadnione.  Nie  ma  jednoznacznej  granicy,  po  której  przekroczeniu  można  stwierdzić,  że  w  danym  przypadku  mamy  akurat  do  czynienia  z  uporczywym  nękaniem.  Brak  jest  również  definicji  ustawowej  tego  terminu. 

W  doktrynie  jednym  z  dominujących  poglądów,  jest  wskazywanie,  że  nękanie realizują  jedynie  te  zachowania,  które  powodują  przykrość  pokrzywdzonemu,  wyrządzają  mu  krzywdę  czy  powodują  dyskomfort.  Niewątpliwie  w  pojęciu  nękania  mieści  się  powtarzalność  zachowań  sprawcy.

Tutaj  nie  ma  najmniejszej  wątpliwości,  że  znajomy  dopuszcza  się  względem  pani  uporczywego  nękania.

Ewidentnie  jego zachowanie  powoduje  poczucie  strachu  wynikające  z  naruszeń  prywatności,  które  miały  miejsce  jeszcze  jak  byliście  parą.   

Uporczywe  nękanie  opisane  w  art.  190  a  §  1  k.k.  jest  to  przestępstwo  powszechne  i  umyślne, a   jego ściganie  następuje  na  wniosek  pokrzywdzonego.

Trzeba więc  zgłosić  sprawę  organom  ścigania.  Przyzwolenie  do  nasilenia  intensywności  tego  typu  zachowań bądź do przekraczania kolejnych granic spowoduje coraz uciążliwsze naruszenie wolności i prywatności.

Trzeba poza tym uważać, z kim się zawiera znajomości i jakie mogą być skutki przygodnej zażyłości...

Numer: 37 (1041) 2017 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *