Ludwinów niepodległy / Obrona przez patrona

Co słychać? - Galeria Ludwinów niepodległy / Obrona przez patrona