Żandarmi na przysiędze / Przełom elewów

Co słychać? - Galeria Żandarmi na przysiędze / Przełom elewów