Co słychać? - Rejestracja

1. Na naszym forum istnieje wymóg podawania swojego prawdziwego imienia i nazwiska oraz zdjęcia.
2. Podczas korzystania z Forum należy przestrzegać zasad Netykiety.
3. Zabrania się użytkownikowi przesyłania za pomocą Forum treści bezprawnych.
a) Wszelkie treści na Forum publikowane są przez Użytkowników wyłącznie na ich własną odpowiedzialność, a w przypadku działań na szkodę osób trzecich może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej,
b) Właściciel, Administrator lub Moderator nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści,
c) Administrator lub Moderator ma prawo do wszelkich działań mających na celu zaniechanie rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem lub Regulaminem,
d) Treści bezprawne, o których istnieniu Administrator bądź Moderator uzyska wiarygodną wiadomość będą usuwane niezwłocznie i bez ostrzeżenia.
3. Tytuł zakładanego tematu powinien jednoznacznie określać jego zawartość.
4. Korzystając z Forum nie można:
a) Zamieszczać treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych (również w postaci skrótów), naruszać dóbr osobistych, obrażać uczuć religijnych, ośmieszać innych osób, naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów,
b) Namawiać do czynów niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem,
c) Publikować treści bezpośrednio lub pośrednio godzących lub mogących potencjalnie godzić w prawa autorskie. Zabronione jest także informowanie o miejscu składowania takich treści,
d) Publikować danych osobowych innych niż własne, w szczególności danych teleadresowych,
e) Prowadzić w jakiejkolwiek formie kampanii politycznych, społecznych, reklamowych i tym podobnych bez zgody Administratora Forum, zarówno na forum jak i poprzez system prywatnych wiadomości,
f) Wdawać się w prywatne spory lub je prowokować. W skrajnych przypadkach po wywołaniu sporu ukarani zostaną wszyscy uczestnicy, niezależnie od ich wkładu,
g) Podawać tzw. linków referencyjnych lub nieaktywnych,
h) Publikować treści o charakterze ogłoszeniowym lub adresy serwisów aukcyjnych bez zgody Administratora lub Moderatora,
i) Zwracać uwagi innym użytkownikom, że złamali Regulamin pod rygorem otrzymania ostrzeżenia Administratora lub Moderatora. Przypadki naruszeń Użytkownik winien zgłosić przez funkcję raportowania, która powiadomi Administratora lub Moderatora o konieczności zajęcia się daną treścią,
j) Zakładać wątków o tematyce podobnej do już istniejących, zamkniętych lub usuniętych - przed założeniem wątku zaleca się skorzystać z wyszukiwarki Forum i sprawdzenie, czy takowy nie został już założony. Celowe działanie będzie traktowane jako nabijanie ilości Postów i surowo karane,
k) Cytować całości ostatniego Posta w danym wątku. Cytowanie jest wskazane przy odwołaniu się do części innego Postu oraz konieczne w przypadku odwołania się do treści ze źródła obcego Forum wraz ze wskazaniem owego źródła oraz własnym komentarzem, o ile nie stanowi to materiału reklamowego,
l) Publikować kilku takich samych wypowiedzi w różnych tematach lub działach Forum. Tzw. crossposting także nie jest mile widziany, tj. publikowanie tej samej wypowiedzi na wielu forach o tej samej tematyce jednocześnie,
m) Umieszczać w Poście grafik niezwiązanych z jego treścią,
n) Umieszczać za pomocą Forum grafik, które działają na szkodę Forum,
o) Działać na szkodę forum bądź innych użytkowników (przykładowo publikując fałszywe informacje).
6. Obowiązkiem Użytkownika jest dbanie o poziom wypowiedzi na forum:
a) Pisząc Posty, Użytkownik powinien stosować zasady polskiej gramatyki i ortografii,
b) Niedopuszczalne są Posty pisane slangiem, zawierające takie zwroty jak "jush", "pOkliKAsh", "n@pisał3$" lub podobne.
7. Użytkownik powinien unikać stosowania bez wyraźnej potrzeby kolorowej czcionki, zmiany jej wielkości oraz pisania całych partii tekstu wielkimi literami, czy też pogrubieniem. Kolory czerwony jest zarezerwowany dla Moderatorów i Administracji w celu dodawania uwag do wypowiedzi przy edycji, o ile zachodzi taka potrzeba.
8. Grafiki wykonane w technologii Flash nie mogą integrować się z elementami Forum, jak również nie mogą automatycznie wydawać z siebie dźwięków.

Przepisy porządkowe
1. Użytkownicy sprawujący funkcję Moderatora są wyróżnieni stosowną rangą. Pozostali użytkownicy nie mają dostępu do narzędzi moderatorskich.
2. Moderatorzy podlegają dodatkowo wewnętrznemu Regulaminowi określającemu szczegółowo zasady działań na forum.
3. Moderator ma prawo edytować treść i tytuł Posta, przenosić Posty, zamykać wątki, zarządzać raportami, przyznawać ostrzeżenia i blokady kont zgodnie z Regulaminem.
4. Wobec Użytkowników naruszających postanowienia Regulaminu Administratorzy lub Moderatorzy mogą w zależności od rodzaju i rangi przewinienia zastosować pouczenie, przyznanie ostrzeżenia o ilości 1, czasową lub stałą blokadę Konta (tzw. ban), usunięcie Konta, czasową lub stałą blokadę IP, łącznie z powiadomieniem dostawcy Internetu o naruszeniach dokonywanych przez Użytkownika.
5. Decyzje i działania Administratorów oraz Moderatorów nie mogą być w żadnej formie komentowane na Forum. Ewentualne zastrzeżenia i uwagi należy kierować do nich bezpośrednio przez moduł Prywatnych Wiadomości lub w przypadku nowych użytkowników bez dostępu do Prywatnych Wiadomości - mailowo
6. Od decyzji o nałożeniu kary można się odwoływać bezpośrednio (poprzez moduł Prywatnych Wiadomości lub na maila) do Moderatora, który nałożył karę, odpowiednio uzasadniając swoje racje lub do Administratora drogą mailową na adres
7. Konto z zerową ilością wypowiedzi, długim okresem czasu od daty ostatniej wizyty lub Konto, którego dodania Użytkownik nie przeprowadził do końca mogą być usuwane bez wcześniejszej zapowiedzi.

Polityka prywatności
1. Informacje o użytkowniku zbierane są na dwa sposoby:
a) Przeglądanie Forum „Co słychać?” powoduje, że tworzone jest kilka ciasteczek, tj. małych plików tekstowych ściągniętych do katalogu plików tymczasowych na komputerze Użytkownika. Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator Użytkownika (zwany dalej „user-id”) i anonimowy identyfikator sesji (zwany dalej „session-id”), które są automatycznie przyznane. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzany zostanie chociaż jeden wątek na forum „Co słychać?” i jest używane żeby zapisywać, które wątki zostały przeczytane, ułatwiając w ten sposób nawigację po forum,
b) Samodzielne wprowadzenie ich na forum przez użytkownika. To mogą być m.in.: konto użytkownika założone w procesie rejestracji na forum „Co słychać?” i posty napisane przez niego po rejestracji, w czasie, gdy jest zalogowany, a także dodatkowe dane z pól profilu.
2. Rejestrowane Konto będzie zawierać co najmniej unikalną identyfikacyjną nazwę, osobiste hasło używane do logowania i osobisty prawidłowy adres e-mail. Informacje podane dla Twojego konta na forum „Co słychać?” są chronione przez prawa dotyczące ochrony danych osobowych w państwie, w którym stoi nasz serwer. Administracja ma prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji i ustala, czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W każdym przypadku użytkownik ma możliwość wybrania, które informacje o koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w Panelu Zarządzania Kontem jest możliwość włączenia lub wyłączenia wysyłania automatycznie wygenerowanych wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną.
3. Hasło do rejestrowanego konta będzie zaszyfrowane jednostronnym szyfrem, więc jest bezpieczne. Mimo to nie powinno się używać tego samego hasła na różnych stronach WWW. Podane w procesie rejestracji hasło umożliwia dostęp do konta na forum „Co słychać?”, więc należy go pilnować i nie podawać nikomu. Jeśli użytkownik zapomni hasła, może użyć funkcji „Zapomniałem hasła”, która zapyta o login i adres e-mail, a potem prześle nowe hasło na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
4. Usunięcie założonego Konta Użytkownika jest możliwe po uprzednim kontakcie z Administratorem lub Moderatorem za pomocą Prywatnych Wiadomości lub w przypadku braku dostępu do tej funkcji (nowi użytkownicy) - poczty elektronicznej.
a) Po usunięciu założonego Konta z Forum usuwane są wszelkie dane osobowe Użytkownika,
b) Użytkownik wyraża zgodę na pozostawienie Postów po usunięciu Konta,
c) Użytkownik ma prawo wnieść prośbę o usunięcie Postów zawierających dane osobowe, dzięki którym możliwa jest identyfikacja Użytkownika.

Przepisy końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.
2. Organem władnym do podejmowania wiążącej i ostatecznej decyzji są w takim przypadku Administratorzy Forum.
3. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie Forum, które obowiązują ze skutkiem natychmiastowym.